הודעה לעיתונות

לקראת ההצבעה על החוק הצרפתי

| מאת:

הצעת החוק תוביל לדרדור נוסף במדד אמון הציבור כלפי מוסדות השלטון ונבחריו. אי אפשר להתעלם מהעובדה כי מדובר בהצעה שנתפרה למידותיהן של הפרשות הנוכחיות הקשורות בראש הממשלה

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על החוק הצרפתי:

"פגיעה נוספת בשלטון החוק שתדרדר את אמון הציבור, הנמוך ממילא, בנבחריו.

לקראת הדיון ביום א' הקרוב (22.10.17) בוועדת השרים לענייני חקיקה, בחוק המבקש לאסור חקירה של ראש ממשלה מכהן, נשלחה חוות דעת מטעם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לדחות את ההצעה על הסף.

חוקרי המכון ד"ר עמיר פוקס וד"ר גיא לוריא מציינים, כי הפגיעה בתפקודו של ראש הממשלה תחת חקירה תתגמד, לעומת הפגיעה שתהיה בתפקודו ככל שחשדות חמורים יישארו תלויים ועומדים. פוקס ולוריא טוענים כי מדובר בחקיקה הדורסת את עקרון השוויון בפני החוק, חקיקה שכמעט ואין לה אח ורע בעולם המערבי. בהקשר זה, הצעת החוק הלקוחה מהמקרה הצרפתי אינה זהה למקרה הישראלי, משום שבצרפת קיים משטר נשיאותי, המגביל את כהונת הנשיא לשתי קדנציות.

ההגנות הקיימות היום במקרה של ראש ממשלה תחת חקירה, הכוללות ליווי של היועץ המשפטי לממשלה והגנת החסינות, מקשות גם כך על חקירת עבירות קלות או כאלה שסיכויי ההרשעה בהן נמוכים.

חוקרי המכון מוסיפים כי הצעת החוק תוביל לדרדור נוסף במדד אמון הציבור כלפי מוסדות השלטון ונבחריו. יתרה מכך, דחיית חקירות לשנים ארוכות עלולה להביא בסבירות גבוהה לכך שראיות יאבדו מכוחן, ייעלמו או יהפכו ללא רלוונטיות.

אי אפשר להתעלם מהעובדה כי מדובר בהצעה שנתפרה למידותיהן של הפרשות הנוכחיות הקשורות בראש הממשלה, משום שהעילות לקיום חקירה תוך כדי כהונת ראש ממשלה הן במקרים של עבירות מין, אלימות, ביטחון או סמים. לעבירות אלו ניתנת בחוק ההגדרה "עבירות חמורות במיוחד", אלא שלא מובן מדוע הערכים החברתיים הללו מקבלים הערכה יתרה לעומת עבירות שוחד ושחיתות".