מאמר דעה

לא יכול להיות

| מאת:

לפי דברים שהביא לידיעת הציבור עמית סגל, בחדשות 2, זיכוי ראש הממשלה נתניהו יהיה חורבן מערכת החוק בישראל ויהיו מי שקראו למנדלבליט, במקרה כזה, להתאבד. לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה או מי מקורביו או הפועלים על דעתו ישמיע את החזון האפוקליפטי של התמוטטות מערכת המשפט במקרה שנתניהו יואשם ויזוכה.

לעתים מתפרסמות בכלי התקשורת ידיעות שניתוח הגיוני שלהן מחייב הגעה למסקנה שאין הן יכולות לשקף אמת. דוגמה מובהקת היא דברים שהביא לידיעת הציבור עמית סגל, בחדשות 2, ב-23 בינואר 2018. לפי הידיעה שמסר סגל, זיכוי ראש הממשלה נתניהו יהיה חורבן מערכת החוק בישראל ויהיו מי שקראו למנדלבליט, במקרה כזה, להתאבד. לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה או מי מקורביו או הפועלים על דעתו ישמיע את החזון האפוקליפטי של התמוטטות מערכת המשפט במקרה שנתניהו יואשם ויזוכה.

לא יכול להיות שדברים אלה נאמרו משום שהם חסרי שחר לגופם: מערכת המשפט בישראל יציבה ואיתנה ושום זיכוי לא יחריב אותה. סכנה נשקפת לה רק אם מקבלים את האבסורד של זיהוי חורבן מערכת המשפט עם קריאה למנדלבליט להתאבד. לא יכול להיות שהדברים נאמרו משום שהפרקליטות אינה קבלן להרשעות, משום שכל זב חוטם במשפט יודע שהמבחן להעמדה לדין איננו ביטחון בהרשעה, אלא קיומן של ראיות לכאורה לביסוס האישומים המיוחסים לנאשם, וזו אמת המידה המשפטית היחידה החלה על כל חשוד, יהיה מעמדו הציבורי אשר יהיה. שכן אחרת אין משמעות לשוויון בפני החוק ולשלטון החוק. משום שאין כמעט תיק נגד אישיות בכירה שבו זיכוי הוא מעבר לתחום האפשרויות. משמעות אמירה זו היא שאין טעם במאבק נגד השחיתות השלטונית.

לא יכול להיות שהדברים נאמרו, משום שמי שאינו מוכן להסתכן בזיכוי אינו עשוי מהחומרים שהמשרה של יועץ משפטי לממשלה מחייבת ושהם תנאי בלעדיו אין לאיוש המשרה. קריאה ליועץ להתאבד עלולה אכן להישמע, אך יועץ שאינו מוכן להסתכן בכך, צריך לפנות את לשכתו. לא יכול להיות שהדברים הללו נאמרים על ידי מי שעומד בראש מערכת שמשמיעה השכם והערב את המוטו שלה - לנהוג בתיקים שבטיפולה במקצועיות טהורה ונטולת דופי, בענייניות מוחלטת, ללא מורא וללא משוא פנים. לא יכול להיות שהיועץ ישמיע דברים כאלה בטרם הגיעו התיקים לשולחנו ללימוד מעמיק, שכן השמעתם בשלב הזה - מעמידה אותו בחזקת מי שלא ניתן לסמוך על ניקיון דעתו ועל מקצועיות וענייניותו בעת שייגש למלאכת הלימוד ולהכרעה בתיק.

לא יכול להיות שיועץ נבון לא יבחין שדברים כאלה המתפרסמים מטעמו והתמשכות הטיפול בתיקים מעבר למידה הסבירה הם דפוס חוזר על הדוגמה הרעה של היועץ הקודם לקראת סגירת התיק נגד ליברמן, הן מבחינת הטכניקה של חיסול תיק החקירה על ידי גרירת רגליים שסופה בקבורת חמור של התיק, והן מבחינת הטקטיקה של הכנת דעת הקהל באמצעות עיתונאים לתוצאה המתחזה כעניינית, שעה שסיבתה האמתית היא מוגות לב, המבטאת חוסר יושרה ומעילה בתפקיד ובאמון הציבורי הכרוך בו.

לא יכול להיות שהיועץ שותף למסע הנמרץ שבו מוכרים לציבור הישראלי את השקר בדבר אופיין הלא-פלילי של שיחות מוזס- נתניהו. לא יכול להיות שטחו עיניו של היועץ מלראות שלא בא-פליליות מתאפיינים החשדות האלה אלא בפליליות מובהקת, חמורה מאין כמוה, זועקת לשמיים. מה עולה לכאורה מן הפרסומים אודות השיחות בין השניים? משא ומתן על שימוש בכוח החקיקה על ידי מי שעמוד בראש הממשלה והקואליציה לטובתו של מו"ל של עיתון רב תפוצה כדי לקבל כיסוי אוהד, שערכו לא יסולא בפז, תוך גניבת דעתו של הציבור הישראלי, האמור לחשוב שמדובר בעיתון ולא ב"ביביתון" נוסף, ושיבוש מוחלט של התפקיד הציבורי של התקשורת ופגיעה בתשתית הדמוקרטיה הישראלית. אם כאן יש חסר בפליליות, היכן אין חסר כזה? לא יכול להיות שהיועץ הוא תתרן כדי כך שעוצמת הצחנה הפלילית העולה מן השיחות האלה אינה מגיעה לאפו ואינה מציפה אותו בקבס?

לא יכול להיות שהיועץ אינו מודע לכך שהיה זה לא פחות מהנשיא בדימוס של בית המשפט העליון אשר גרוניס, אשר סבר שאין למנותו לתפקיד היועץ במעבר ללא צינון מן התפקיד השירותי של מזכיר הממשלה. לא יכול להיות שאין הוא מודע לכך כי מוטלת עליו חובת הוכחה שהוא ראוי למשרה הרמה אותה הוא ממלא, שאין הוא נושא פנים לראש הממשלה. לא יכול להיות שהיועץ אינו מודע לכך שהצרוף הנדיר של כוחות תקשורת רבי עוצמה כידיעות אחרונות וישראל היום, החוברים להם יחדו בפרשת מוזס-נתניהו כדי למנוע אישומים פליליים, מחשיד את מקבלי ההחלטות בקושי של עמידה בפני האיום להיפגע והפיתוי לשאת חן. לא יכול להיות שהיועץ לא מבין שכול נקיטת עמדה, גילוי גישה, ולו גם כעניין טנטטיבי, ואפילו ברמז, לפני שהוא ניגש בחרדת קודש לתיקים שעדיין לא הגיעו לשולחנו היא מעשה שלא ייעשה, העדר מקצועיות, חוסר אחריות גמור, פסילת עצמו במו ידיו מהמשימה שהיא כמעט קשה מנשוא, בנסיבות המינוי שלו ובנסיבות העניין,  המוטלת עליו - להיות ענייני ומקצועי, נטול פניות, חסר מורא.

לכן, ברור שהדברים לא נאמרו, אפילו משל לא היו, אפילו לא חלפו כמחשבה בראשו של איש. ייחוסם ליועץ הוא בגדר עלילת שווא.

פורסם לראשונה בהארץ.