מדד השלום

רוב הציבור הישראלי בעד הוספת ערך השוויון לחוק הלאום

| מאת:

מדד השלום החודשי מצא, כי קרוב לשני שליש מהישראלים תומכים בהוספת המחויבות לשוויון מלא בין אזרחי המדינה. עוד נמצא, כי רוב הציבור היהודי סבור שהחוק לא ישפיע רבות על מחויבותה של העדה הדרוזית כלפי המדינה.

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב, המפורסם היום (ג'), מצביע על תמיכה של רוב הישראלים בהוספת סעיף המעגן את ערך השוויון בחוק הלאום. כמו כן, נמצא כי בקרב היהודים, קיימת תמיכה רחבה בנישואים אזרחיים ובשוויון זכויות לקהילה הגאה וכי רוב היהודים סבורים, שאם חמאס תפר את הפסקת האש, יש לפתוח במבצע רחב היקף ברצועת עזה, כולל כניסה קרקעית.

להלן עיקרי הממצאים:

חוק הלאום והשוויון- הציבור הישראלי חצוי בשאלת נחיצותו של חוק הלאום בתזמון הנוכחי- 47% סבורים שלא שהיה צורך לחוקק את החוק ו-45% סבורים שהיה צורך בכך. בקרב היהודים- ישנו רוב של 52% שסבורים שהיה צורך לחוקק את החוק, לעומת 84% מהערבים שאינם סבורים כך. עם זאת, רוב הישראלים (61.5%) סבורים שהיה צריך להתייחס בחוק הלאום החדש גם לעניין השוויון. בפילוח לפי ימין ושמאל: מחצית ממצביעי הימין סבורים שהיה צורך להוסיף את ערך השוויון, לעומת מצביעי המרכז והשמאל שעבורם מתקיים קונצנזוס באשר לצורך להוסיף את ערך השוויון (74% ו-91% בהתאמה).

השפעות חוק הלאום על הדרוזים והשפה הערבית- רוב בציבור היהודי (61%) סבורים שחוק הלאום לא ישפיע (28%) או ישפיע במעט בלבד (33%), על המחויבות של בני העדה הדרוזית כלפי המדינה (בקרב הערבים-30% סבורים שהחוק לא ישפיע ו-16% שישפיע במידה מועטה). 51% מהיהודים הביעו תמיכה בשינוי שנעשה בחוק לגבי השפה הערבית הקובע כי היא תהפוך משפה רשמית לשפה במעמד מיוחד, בעוד ש-93% מהערבים סבורים הפוך.

החזית הדרומית- שני שליש מהישראלים (63%) מסכימים לאמירתו של שר הביטחון, כי חמאס מנסה לגרור את ישראל למבצע צבאי רחב היקף (70% מהיהודים סבורים כך לעומת 34% מהערבים). 54% מכלל הציבור, סבורים גם שאם החמאס יפר את הפסקת האש, יהיה נכון לפתוח במבצע צבאי רחב, כולל כניסה קרקעית לעזה. מקרב הימין 75% תומכים בכך, לעומת 69% מהערבים שמתנגדים יציאה למבצע גם אם תופר הפסקת האש.

החזית הצפונית- רוב קטן בציבור הישראלי (42%) סבורים שהתבססותו מחדש של שלטון אסד לא טובה לאינטרסים של ישראל, בעוד 34.5% סבורים הפוך. רוב משמעותי בציבור (77.5%) תומכים במדיניות של מתן סיוע בשירותי רפואה ומזון לנפגעי מלחמת האזרחים בעזה, אך 70.5% סבורים שישראל צודקת בכך שהודיעה כי לא תאפשר לפליטים סורים להיכנס לשטחה אפילו אם הם בסכנת חיים. יש לציין, כי בקרב הערבים 66% תומכים בהכנסת הפליטים שנשקפת סכנה לחייהם, לעומת 80% שסבורים הפוך בציבור היהודי.

נישואים אזרחיים- 57% מהישראלים (64% מהיהודים ו-24% מהערבים) תומכים בבמתן האפשרות להתחתן בנישואים אזרחיים. כמו כן, 59% מהיהודים תומכים בכך שמדינת ישראל תכיר בנישואים דתיים שנערכו על ידי רבנים רפורמיים או קונסרבטיבים.

מחאת הלהט"ב- רוב משמעותי בקרב היהודים (68%) תומכים בכך שלזוגות להט"בים יהיו בדיוק אותן זכויות כמו לזוגות אחרים, לעומת 73% מהערבים שמתנגדים לכך. בסך הכל -60% מהישראלים תומכים במתן זכויות שוות לזוגות להט"בים כאשר בקרב חילונים והמסורתיים שאינם דתיים רוב מוחלט תומכים בכך (85% ו-76% בהתאמה), לעומת 19% בלבד מהחרדים ו-36% מהדתיים. בהקשר זה, שני שליש מהיהודים (65%) לעומת שליש מהערבים (35.5%) ציינו, כי הם מכירים אנשים שחיים בזוגיות עם בן או בת זוג מאותו המין. מעניין לראות, כי 80% מהיהודים שענו כי הם מכירים זוגות להט"בים תומכים בשוויון זכויות.

אימוץ ילדים על ידי זוגות להט"בים- 61% מהישראלים תומכים בכך שזוגות בני אותו מין יוכלו לאמץ ילדים בישראל. עם זאת, רוב בקרב הציבור היהודי (63%) אינם מאמינים לאמירתו של ראש הממשלה כי יפעל לשינוי חוק הפונדקאות כך שיחול גם על זוגות גברים ורק בקרב מצביעי הליכוד (53%) יש רוב למאמינים לאמירה זו.

13 שנים להתנתקות- 48.5% מהישראלים סבורים שההתנתקות הייתה צעד לא נכון מבחינת האינטרס הלאומי. בפילוח לפי יהודים וערבים: 56% מהיהודים סבורים שההתנתקות לא הייתה צעד נכון, ואילו 68% מהערבים סבורים שמדובר היה בצעד נכון.

למדד המלא