חוות דעת

חוק הלאום יפגע בשוויון ובחברה הישראלית

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על חוק הלאום בוועדת המיוחדת: "הפרת האיזון בין היהדות לדמוקרטיה- הדרת ערך השוויון מהחוק מטרתה להגביר את השסעים ולפגוע בחברה הישראלית כולה"

לקראת ההצבעה הצפויה, על חוק הלאום בוועדה המיוחדת, קוראים ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה לגנוז אותה, כל עוד לא משונה דרמטית הנוסח הנוכחי.

בהצעה אלטרנטיבית, עליה חתומים יוחנן פלסנר, נשיא המכון, פרופ' ידידיה שטרן ופרופ' מרדכי קרמניצר, הם מדגישים כי לא יתכן לעגן את אופי המדינה, מבלי להבטיח את זכותם של כל אזרחיה לשוויון. זאת ניתן לעשות על ידי עיגון עקרונות מגילת העצמאות. אם כוונת החוק כולה היא להניע מהלך חוקתי של ממש, על מהלך זה לכלול את אופייה הכולל של המדינה ולא לערוך שינוי באיזון בין מרכיביו.

חוקרי המכון מציינים, כי עיגון חוקתי של העיקרון לפיו ישראל היא מדינת לאום יהודית הוא מיותר משום שהוא מושרש ביסודות השיטה המשפטית הישראלית, בהכרזת העצמאות ובחוקי היסוד. הפרת האיזון כפי שמוצע בחוק הלאום, כרוכה בהדרה של מיעוטים, חיזוק המפריד על המשותף והעמקת השסעים בחברה הישראלית.

בניתוח משפטי שכתבו פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מוצגת סקירה של הסכנות המשפטיות והכוונה להעמיד חוק יסוד המדגיש את הפן היהודי מעל לדמוקרטי, כפי שיוצר החוק. קרמניצר ופוקס מציגים סקירה של עשרות חוקות, מהן של מדינות לאום מובהקות, שבכולן נמצא ערך השוויון במעמד זהה לערך הלאומי.