מדד השלום

הממשלה הבאה - ללא חרדים?

| מאת:

מדד השלום החודשי של אוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה: "רוב הישראלים סבורים שהממשלה הבאה תהיה דומה לנוכחית ואינם מעוניינים בצירוף החרדים והערבים אליה".

Flash 90

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב המתפרסם היום (ה') מצא, כי רוב בציבור סבורים שעל היועץ המשפטי לממשלה לקבל החלטה בנוגע להגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה ולפרסמה לפני הבחירות. עוד עולה כי קיימת תמיכה בהקמת ממשלת ימין לאחר הבחירות וכן כי הממשלה היוצאת מקבלת ציונים גבוהים בכל הקשור ליחסי החוץ שלה ולמדיניות הביטחונית שאותה ניהלה.

להלן עיקרי הממצאים:

תפקוד הממשלה היוצאת - רוב בציבור מעריכים כי הממשלה היוצאת ביצעה את עבודתה טוב יותר בזירה הביטחונית והבינלאומית, מאשר בסוגיות הכלכליות והחברתיות: 64% מכלל הישראלים סבורים שהממשלה הצליחה בהבטחת ביטחון ישראל מבחינה צבאית ו-71% מעריכים כי יחסי החוץ נוהלו בצורה טובה; ואילו רק 27% חושבים שהממשלה פעלה כראוי לצמצום הפערים הכלכליים, ו-19% בלבד סבורים שהממשלה טיפלה כראוי ביוקר המחיה. עוד עולה, כי 48% מהיהודים ו-34% מהערבים ציינו כי לדעתם הממשלה הצליחה לשמור על איזון בין המרכיב היהודי של המדינה לזה הדמוקרטי.

הקדמת הבחירות - אינטרס אישי או לאומי? 56% מהציבור סבורים כי הקדמת הבחירות טובה למדינה, לעומת 27% שחושבים הפוך. 39% סבורים שהסיבה האמתית להחלטתו של ראש הממשלה להקדים את הבחירות קשורה במועד פרסום החלטת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לכתב אישום נגדו, לעומת 24% שסבורים שהסיבה ליציאה לבחירות היא חוסר היכולת לתפקד ב"קואליציית 61" ו-25% שסבורים ששתי הסיבות השפיעו עליו באופן שווה. כמו כן, בעוד שלמעלה ממחצית (54%) סבורים כי על היועמ"ש לפרסם את החלטתו בנוגע להגשת כתב אישום עוד לפני הבחירות, 34% חושבים כי עליו להמתין עם פרסום החלטתו עד לאחר הבחירות.

הממשלה הבאה – 83% מהציבור לא צופים שינויים משמעותיים בהרכב הממשלה החדשה שתקום, וסבורים שהיא תהיה ממשלת ימין או ימין-מרכז. כמו כן, שני שליש מכלל הציבור (64%) מעוניינים שתקום ממשלת ימין או ממשלת מרכז-ימין ורק 27.5% מעוניינים שתקום בישראל ממשלת שמאל או שמאל-מרכז אחרי הבחירות. שני שליש מכלל הציבור (69%) לא רוצים שהמפלגות החרדיות יהיו חלק מהממשלה הבאה. בקרב היהודים 65% סבורים כך ובקרב הערבים 85%. בנוסף, 82% מהיהודים מתנגדים לצירוף מפלגות ערביות לממשלה לאחר הבחירות, לעומת 18% מהערבים שלא היו רוצים שהמפלגות המייצגות אותם יכנסו לממשלה.

אחוז החסימה – רוב הציבור בישראל (53%) תומכים בהעלאת אחוז החסימה, בעוד 34% מעדיפים שאחוז החסימה יישאר כפי שהוא היום. בקרב הערבים 55% מעדיפים אחוז חסימה נמוך יחסית לעומת 58% מהיהודים שמעדיפים להעלות אותו.

נסיגת ארה"ב מסוריה – 72%  מהנסקרים מסכימים עם אמירתו של הנשיא טראמפ, לפיה ישראל מגינה על עצמה מצוין. זאת, בעוד ש-57% (61% מהיהודים ו-41% מהערבים) חושבים שהחלטתו להוציא את הכוחות האמריקאים מסוריה פוגעת באינטרסים הביטחוניים של ישראל.

מוכנות צה"ל למלחמה – בהמשך לדיון שהתפתח בין נציב קבילות החיילים לשעבר, האלוף (במיל') יצחק בריק והרמטכ"ל היוצא גדי איזנקוט, 41% מהנסקרים ההיהודים תומכים בטענתו של בריק, לפיה קיימים ליקויים חמורים במוכנות הצבא להתמודד עם איום מלחמתי, לעומת 36% שמאמינים לקביעתם של הרמטכ"ל איזנקוט והוועדה הייעודית שהקים לבחינת הנושא, לפיה צה"ל מוכן למלחמה.

 

*הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מהתוכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס באוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן ממרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 2-3 בינואר 2019, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.