הודעה לעיתונות

ניהול ענייני המדינה במקביל לניהול חפותו של ראש הממשלה - מצב לא ראוי

| מאת:

על ראש הממשלה, שמצהיר שטובת מדינת ישראל והבטחת בטחונה בראש מעייניו, לשקול היטב מה היא טובתה של המדינה: המשך ניהולה בידי מנהיג החשוד בביצוע עבירות פליליות חמורות המצביעות לכאורה על שחיתות שלטונית, או פרישה והתמקדות בניהול הגנתו. מצב בו ראש הממשלה, הממונה על מערכת אכיפת החוק נאבק מולה על חפותו הוא מצב לא רצוי, ויגרום בהכרח לפגיעה של ממש בניהול ענייני המדינה במקביל לניהול הגנתו

Flash 90

על ראש הממשלה, שמצהיר שטובת מדינת ישראל והבטחת בטחונה בראש מעייניו, לשקול היטב מה היא טובתה של המדינה: המשך ניהולה בידי מנהיג החשוד בביצוע עבירות פליליות חמורות המצביעות לכאורה על שחיתות שלטונית, או פרישה והתמקדות בניהול הגנתו.

על אף שלא קיים תקדים משפטי לגבי חובת רה"מ להתפטר במקרה שיוגש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע, ועל אף שאין מגבלה משפטית מפורשת שמחייבת אותו להתפטר לפני סוף ההליכים, לא ניתן להתעלם מהפגיעה החמורה באמון הציבור במוסדות המדינה שתיגרם מכך שבראש המדינה יעמוד אדם החשוד בפלילים. מצב בו ראש הממשלה, הממונה על מערכת אכיפת החוק נאבק מולה על חפותו הוא מצב לא רצוי, ויגרום בהכרח לפגיעה של ממש בניהול ענייני המדינה במקביל לניהול הגנתו.  

על כן לתפיסתנו, הנורמה הציבורית הראויה היא לפעול לפי המלצות ועדת שמגר לפיהן על חבר בממשלה להשעות את עצמו או להתפטר ("במצב שבו רשויות אכיפת החוק מייחסות לו, בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, מעשי עבירה חמורים, הפוגעים באמון הציבור בממשלה"). בהקשר זה כדאי לציין את ראש הממשלה הקודם, אהוד אולמרט, שהיה נתון תחת חקירת חשדות לשחיתות, אשר הודיע במהלך החקירה כי יתפטר אם יוגש נגדו כתב אישום ובפועל התפטר עוד לפני שהוגשו המלצות המשטרה בעניינו.

על עיתוי ההודעה מציינים במכון כי החלטת היועמ"ש התקבלה בפרק זמן סביר לפני מועד הבחירות, תוך שמירה על זכות הציבור לדעת מחד, והגנה על אי הטיה בתוצאות הבחירות, מאידך.

לסיכום מציינים בכירי המכון יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופ' יובל שני, סגן נשיא למחקר כי: "מדינה דמוקרטית אינה יכולה להשלים עם שחיתות שלטונית ועם פגיעה בשוויון בפני החוק. חשוב גם להפיק לקחים מהפרשה ולבחון במבט צופה פני עתיד תיקון של חוקי היסוד כך שיאפשרו מנגנון מהיר ויעיל של בחינת חשדות לפלילים של נבחרי ציבור, ויצירת מנגנוני השעיה מתאימים לפרק הזמן בו הטענות מתבררות".