מאמר דעה

זו התורה (של כהנא) וזו שכרה

| מאת:

אירוויזיון במוצאי שבת? מאסר של שנה. תחבורה ציבורית בשבת? אל תחשבו על זה אפילו. עיתונות חופשית בשטחי יהודה ושומרון? רק דרך דובר מטעם לשכת ראש הממשלה. משנתם של ממשיכי דרכו של הרב כהנא - שנמצאים בדרכם לכנסת בעקבות האיחוד במפלגות הימין - אינה מתמקדת רק באוכלוסייה הערבית בישראל - אלא נוגעת בהיבטים רבים ורחבים הרבה יותר בחייו של כל אחד מאתנו

Flash 90

הדיון הציבורי שמתקיים סביב כניסתם הצפויה של אנשי מפלגת "עוצמה יהודית" לכנסת נסוב בעיקר סביב עמדותיהם הגזעניות של כהנא וממשיכי דרכו כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל. אלא שעיון בארכיון מעלה כי הצעות החוק שהגיש כהנא בעת שכיהן כחבר כנסת לא איימו רק על האוכלוסייה הערבית בישראל. למעשה, אילו היו מתקבלות הצעות החוק שהניח על שולחן הכנסת, אחוז ניכר מקוראי רשימה זו היו עשויים למצוא עצמם בין כתלי בית הסוהר. על כן, בהנחה שבמושב הקרוב יבקשו נציגי עצמה יהודית לפסוע בדרך רבם – כדאי להכיר את תורתו המלאה.

באשר לשאלת השבת, למשל, הציע כהנא כי "בשבת קדש לא יופעלו שום שירותים ציבוריים, בין מטעם המדינה ובין שלא מטעמה, ולא תתנהל שום תחבורה...". הסעיף שאחריו קבע כי "לא יקוימו ביום שבת קודש שום אירועי בידור וספורט הנוגדים את ההלכה או שהפעלתם תגרום למשתתפים בהם לעשות מלאכות האסורות על פי ההלכה". כהנא הציע כי מי שיעבור על ההוראות הללו דינו מאסר שנה. הצעת חוק נוספת, "הונאת הדת היהודית", ביקשה לקבוע כי שימוש בתואר רב, בשם "בית כנסת", "בית מדרש" או "מסורתי" מחייב  אמונה "שהתורה בכתב והתורה שבעל פה נתנו בפועל לישראל בסיני על ידי הקדוש ברוך הוא". על פי הצעת החוק, עבירה על העיקרון הזה עשויה לגרור עונש מאסר בתוספת קנס כספי או סגירת הגוף שהפר את ההוראה. הצעה אחרת ביקשה לקבוע עונש מאסר של שנתיים לפחות לאדם "המעליב או פוגע בדת היהודית (על פי הצעת החוק מדובר בכל פסוק מן התנ"ך או מאמר חז"ל או דין או הלכה המובאים  בפסוקים, לרבות פרוש מסוים של אחד מהראשונים או האחרונים המוכר כמורה הלכה) וביהדות בטענת גזענות".

עמדותיו של כהנא יצרו איום חמור גם על חופש העיתונות. על פי הצעת חוק העיתונות "לא תהיה לשום נציג של כלי התקשורת כניסה לשטחי א"י ששוחררו במלחמת ששת הימים ושעדיין לא סופחו למדינת ישראל". כהנא הציע שנציג כלי התקשורת שיפר את ההוראה הזו יסתכן בריצוי שלוש שנות מאסר במקביל ל"פסילת תעודת העיתונות שלו לצמיתות", וגם כלי התקשורת יהיה חשוף לסנקציה של קנס כספי בשילוב עם השהיית רישיונו לחודשיים. הדרך לקבל דיווח על המתרחש בשטחים, לפי הצעת החוק, תהיה באמצעות דובר מטעם לשכת ראש הממשלה "שידווח בכל בוקר לכלי התקשורת על אירועי היום".

הברית המגונה שנכרתה בין מפלגת הבית היהודי לממשיכי דרכו של כהנא, בעידודו ותמיכתו של ראש הממשלה הדואג להרחבת גוש הימין גם על חשבון הערכים הדמוקרטיים, וכן החלטת ועדת הבחירות לאשר מועמדותם לכנסת מובילה למסקנה עגומה: החברה הישראלית לא מעריכה נכונה את פוטנציאל הנזק המלא שתורתו של כהנא מגלמת, ולא רק לאזרחי ישראל הערבים. אולי הצעות החוק שהוצגו לעיל יוכלו להביא להבנה מעמיקה יותר של הנקודה הזו ולהותיר את הכהניסטים מוקצים מחמת מיאוס מחוץ לבית המחוקקים.