סקירה

חסינות בהשוואה בינלאומית

| מאת:

נדירים מאד המקרים שהחסינות משמשת בפועל עיר מקלט מפני הגשת כתב אישום. גם במקומות בהם חסינות ניתנת כמו בצרפת, היא מוגבלת בהיקפה (לראש המדינה בלבד), והינה חלק מהסדר הכולל הגבלת קדנציות והשעיית תקופת ההתיישנות

  • קיים תהליך הדרגתי, אך מובהק, של צמצום היקף החסינות הדיונית. בצרפת ואיטליה, למשל, בוטלה החסינות מפני העמדה לדין כבר בשנות ה-90; בסלובקיה צומצמה מאוד החסינות בשנת 2012, והיא כוללת בעיקר חסינות מפני העמדה לדין לפני משפט; ובאסטוניה נקבע ב-2015 שהחסינות חלה רק אם העבירה התבצעה במסגרת תפקידיו הפוליטיים של חבר הפרלמנט. כך גם בשוודיה.
  • בדמוקרטיות המערב-אירופאיות, כמו גרמניה, ספרד, דנמרק וגם צ'כיהר' למשל: "Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European Parliament," Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Documented requested by European Parliament Committee on Legal Affairs, August 2014; Parliamentary Immunity: Challenges to the Scope of the Privileges and Immunities Enjoyed by Members of the Parliamentary Assembly," Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs, Parliamentary Assembly, Council of Europe, 23.5.2016; Sacha Hardt,. Parliamentary Immunity: a Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context (Maastricht: Maastricht University, 2013); James Hamilton, "Political Immunities in Europe: The Scope and Lifting of Parliamentary Immunities," Workshop on Corruption and Immunities, Vienna, 16.6.2016 ., שבהן נותרה חסינות דיונית מפני העמדה לדין, השימוש בה מוגבל ביותר, והיא כמעט-תמיד מוסרת.
  • ההבחנה המסורתית בין "המודל הבריטי" (חסינות מצומצמת) ל"מודל הקונטיננטלי" (חסינות נרחבת) כבר אינה מדויקת. אמנם בדמוקרטיות האנגלו-סקסיות עדיין נהוגה חסינות מצומצמת יותר בהשוואה לדמוקרטיות הקונטיננטליות, אך גם ברבות מהדמוקרטיות הקונטיננטליות אין חסינות אוטומטית, בוודאי שלא חסינות אוטומטית מלאה, מפני העמדה לדין.
  • רק ב-6 מתוך 20 המדינות שנבדקו (צ'כיה, דנמרק, ספרד, גרמניה, אוסטריה, אסטוניה) קיימת "חסינות אוטומטית" לחברי פרלמנט. ב-3 מדינות מתוכן (אוסטריה, אסטוניה ודנמרק), החסינות חלה רק אם העבירות קשורות לתפקידיו הפוליטיים.
  • בשבדיה ופורטוגל קיימת חסינות אוטומטית רק בעבירות קלות-יחסית, שדינן פחות מ-3-2 שנות מאסר. אין בהן כלל חסינות בכל הנוגע לעבירות שוחד. לשם השוואה, העונש בישראל על מרמה והפרת אמונים על ידי עובד ציבור הוא 3 שנים, ועל לקיחת שוחד על ידי עובד ציבור הוא 10 שנים; בבלגיה חסינות זו חלה רק בתקופת מושבי הפרלמנט.
  • בשאר המדינות אין כלל חסינות דיונית, או שהיא מצומצמת יותר לחסינות שאינה מונעת העמדה לדין, אלא רק מגינה ממעצר או הליכי חקירה מסוימים (בעיקר חיפוש).

פרטים נוספים:

מדינה על מה החסינות מגנה? הערות
אוסטריה אמצעי חקירה שונים, מעצר ומאסר, העמדה לדין ומאסר. החסינות מפני מעצר ומאסר מתבטלת לאחר הרשעה בפסק דין סופי, הכוללת עונש של לפחות שנת מאסר; לגבי העמדה לדין – אם רשויות אכיפת החוק סבורות שיש קשר בין העברה לבין תפקידיו הפוליטיים של החשוד – יש חסינות אוטומטית. אם רשויות אכיפת החוק סוברות שאין קשר כזה – הן יכולות להעמיד לדין ללא אישור הפרלמנט. במקרה כזה, הפרלמנט יכול להצביע על החזרת החסינות, לפי דרישת החשוד או חלק מחברי הפרלמנט.
אוסטרליה אין חסינות בהליכים פלילים  
איטליה מעצר ומאסר, אמצעי חקירה שונים החסינות מתבטלת לאחר הרשעה בפסק דין סופי
אסטוניה אמצעי חקירה שונים, מעצר, מאסר והעמדה לדין. החסינות מפני מעצר ומאסר מתבטלת לאחר הרשעה פלילית; החסינות חלה רק אם המעשה הרלוונטי הוא חלק מה"מנדט החופשי" של חבר הפרלמנט. החוק גם קובע שהחסינות לא תשמש כדי לחמוק מדין מהעמדה לדין.
ארה"ב מעצר בבניין הפרלמנט, בדרך אליו וממנו החסינות אינה חלה במקרה של עברות חמורות (בגידה, felony) ו"הפרת השלום".
בלגיה מעצר, מאסר, העמדה לדין, זימון לביהמ"ש הליכי חקירה מסוימים, כמו חיפוש בחפצי חבר הפרלמנט, יכולים להתבצע רק בנוכחות נציג יו"ר הפרלמנט; החסינות חלה רק בזמן מושבי הפרלמנט (ולא בפגרות).
בריטניה אין חסינות בהליכים פליליים  
גרמניה אמצעי חקירה שונים, מעצר ומאסר, העמדה לדין מעצר החסינות מתבטלת לאחר הרשעה בפסק דין פלילי הכוללת גזר דין של שנת מאסר לפחות
דנמרק מעצר, מאסר והעמדה לדיון החסינות מפני מעצר ומאסר מתבטלת לאחר פסק דין סופי והסכמת הפרלמנט; החסינות אינה חלה במקרים שבהם החשדות נוגעים ל"ענייניים אישיים" (בניגוד ל"עניינים ציבוריים")
הולנד אין חסינות בהליכים פליליים  
מלטה אין חסינות בהליכים פליליים  
נורבגיה הגנה מפני מעצר בדרך לבניין הפרלמנט, ממנו ובתוכו  
סלובקיה מעצר לפני משפט  
ספרד מעצר, מאסר והעמדה לדין החסינות מפני מעצר ומאסר מתבטלת אם פסק דין פלילי מצדיק זאת
פורטוגל מעצר, מאסר והעמדה לדיון החסינות לא חלה על עברות שדינן לפחות 3 שנות מאסר (למשל עברת שוחד)
פינלנד מעצר לפני תחילת משפט החסינות מתבטלת אם יש חשדות משמעותיים בעברה שדינה  לפחות 6 חודשי מאסר
צ'כיה מעצר, מאסר והעמדה לדין  
צרפת מעצר ומאסר  החסינות אינה חלה במקרה של עברה מסוג "פשע" (crime); החסינות מתבטלת לאחר הרשעה בפסק דין סופי; הפרלמנט יכול לאשר עיכוב של הליכי החקירה וההעמדה לדין למשך המושב
קנדה אין חסינות בהליכים פליליים  
שבדיה מעצר ומאסר החסינות חלה רק במקרים שבהם המעשה קשור לפעילותו הפרלמנטרית של החשוד; החסינות לא חלה על עברות שדינן לפחות שנתיים מאסר (למשל עברת שוחד)