מאמר דעה

מי בעלי הברית האמיתיים של העם היהודי?

יחסו העוין של הציבור הישראלי כלפי חברי הכנסת הערבים לא הוגן, בעיקר לאור יחסו האוהד כלפי מנהיגי העולם, חלקם נגועים בעמדות אנטישמיות מובהקות

Flash 90

לפני עשור בדיוק, בינואר 2010, עלה ח"כ אחמד טיבי מעל דוכן הכנסת ונשא נאום, שהוכתר על ידי יו"ר הכנסת דאז, ולימים נשיא המדינה ראובן ריבלין, בתור הנאום הטוב ביותר ששמע במשכן. בנאומו, שזכה להתייחסות נרחבת באותם הימים, אמר טיבי בן היתר את הדברים הבאים: "אין דבר יותר מטופש ולא מוסרי מאשר הכחשת השואה".

מאז נאומו של טיבי, הספיק גם יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה להתבטא בחריפות נגד הכחשת שואה: "הכחשת שואה היא הכשרה של הרגעים האפלים ביותר בהיסטוריה. רק הכרה עמוקה בעוולות העבר היא ערבון לקדושת החיים בעתיד".

מעניין להיווכח שבעשור שחלף מאז נאומו של טיבי, השותפות והברית של הימין הישראלי עם מנהיגי מפלגות ימין קיצוני ברחבי העולם - אשר מחזיקות בעמדות אנטישמיות, בהכחשת השואה ובניסיון לטשטש את העובדות ההיסטוריות מאותה תקופה - הלכו והתהדקו. במקביל, שיח הדה-לגיטימציה של הימין כנגד נבחרי הציבור הערבים דווקא הסלים והתעצם.

על רקע כל האמור לעיל, מתבקש וראוי שהציבור היהודי בישראל ישאל עצמו ביושר: מי באמת מהווה איום קיומי על מדינת ישראל? עודה וטיבי – שאמנם מוחים על מדיניותה של ישראל, אך אינם עוינים את העם היהודי - או מנהיגים אנטישמיים מרחבי העולם שאולי תומכים במדיניותה של מדינת ישראל, אך נגועים בעמדות אנטישמיות מובהקות? מנהיגי הציבור הערבי, בשונה מחלק ממנהיגי חלק מידידותיה הקרובות ביותר של ישראל, אינם אנטישמיים. אנטישמיות, כך הוכיחה ההיסטוריה, הינה איום קיומי. לפיכך, נבחרי הציבור הערבים הם ממש לא כאלה.

יש שיסבירו את הנכונות לכרות בריתות עם מנהיגים המחזיקים בעמדות אנטישמיות מובהקות בשם הנכס האסטרטגי שבריתות אלו טומנות בחובן. ניתן להסכים או לחלוק על עמדה זו, אך לא ברור מדוע אפוא טחו עיניהם של אלו התומכים בבריתות אלה ומתנגדים בתוקף לברית עם נבחרי הציבור הערבי, מלראות את הנכס האסטרטגי הגלום בברית היהודית-ערבית?

אם הציבור היהודי בישראל יכול להכיל ואפילו לתמוך בשיתופי פעולה עם מנהיגים אנטישמיים, עליו בבחינת קל וחומר להכיל ולתמוך, או לכל הפחות לא להסית כנגד מנהיגי הציבור הערבי ולא לפסול אותם על בסיס עמדותיהם. זהו אינטרס לאומי ראשון במעלה, לא פחות מהבריתות בזירה הבינלאומית.