נייר עמדה

להוציא את הפגיעה ברשות החשמל מחוק ההסדרים

מכתבם של ארבעה פרופסורים למשפטים ליועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין, הממליץ למנוע את העברת רפורמת החשמל בחוק ההסדרים.

בימים אלה נודע על הכוונה לכלול ב"חוק ההסדרים" פרק שכותרתו "הקמת רשות החשמל המאוחדת". עיון באמור בפרק זה מעלה חשש כבד לעצמאות רשות החשמל  הקיימת, להכפפתה לשר האנרגיה, לפירוק הרשות הקיימת ולהדחה למעשה של – העומדת בראשה והכל בהליך מואץ האמור להתבצע עד לחודש ינואר 2016.

ההצעה מהווה שינוי מהותי במבנה הרגולציה של משק החשמל בישראל, מבנה שנדון ארוכות בעת שחוקק חוק משק החשמל, התשנ"ו 08992 הכנסת רפורמה מבנית – כזו במשק החשמל לחוק ההסדרים עומדת לכאורה כנגד המדיניות ארוכת השנים של היועצים המשפטים לפיה רפורמה מסוג זה, כזו שאין לה זיקה מהותית לתקציב, אשר אין דחיפות מיוחדת בהעברתה, ואשר טומנת בחובה שינויים מבניים מהותיים, לא תעוגן בחוק ההסדרים.

זאת ועוד, הכללת הרפורמה המבנית בה מדובר בחוק ההסדרים בעייתית במיוחד נוכח המאפיינים שציינו בראשית הדברים: הכפפת יו"ר הרשות במישרין לשר האנרגיה מבטלת את העצמאות המבנית והתפקודית של הרשות ומכניסה אותה כגורם בתוך משרד האנרגיה; מעורבות הדרג הפוליטי מועמקת גם לעניין סמכות הרשות בקביעת תעריפים, תוך פגיעה אפשרית באינטרס צרכני חשוב; ומימוש ההצעה בעת הזו עולה כדי הדחה של רגולטור (יו"ר הרשות) תוך עקיפה ברורה של ההליך שנקבע לכך בחוק משק החשמל.

ייתכן שלחלק מהמעקשים הללו קיימות תשובות והצדקות ראויות, הגם שלא מצאנו כזו בדברי ההסבר הקצרצרים הנוגעים למהלך הזה בהצעת חוק ההסדרים. אך לפחות על פני הדברים פועלם המצטבר הינו לאיין את כל הסממנים המבניים והמהותיים שבחוק משק החשמל אשר נועדו להבטיח את עצמאות הרשות, וזאת בניגוד לדירקטיבות של גופים מובילים בעולם (כולל הבנק העולמי) המדגישות את חשיבות עצמאות הרשות הרגולטורית הממונה על משק החשמל שינוי כזה מצריך דיון ציבורי פתוח ורציני, על כל השלכותיו ומשמעויותיו.

ברור לכל שלא ראוי ששינוי מבני שכזה ביחס לרשות המנהלת משאב לאומי בעל ערך עצום, יתבצע בהליך של "חוק ההסדרים", הליך מזורז אשר אינו מאפשר דיון ציבורי. נבקשך אפוא להפעיל את סמכותך ולהורות על הוצאת פרק זה מחוק ההסדרים על מנת לאפשר את קיומו של הליך דמוקרטי תקין של בחינת כלל ההשלכות והמשמעויות של השינוי המבוקש.