סקירה

דפוסי ההצבעה בשלושה סבבי בחירות

| מאת:

אחוז ההצבעה שיחק תפקיד מכריע בסבב הבחירות השלישי. בעוד בערים המבוססות אחוזי ההצבעה נותרו יחסית זהים, בערים המזוהות עם תמיכה בליכוד חלה עלייה ניכרת בשיעור ההשתתפות בבחירות, שהשפיעה על התוצאות הסופיות

Flash 90

תל אביב

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 63.0%
ספטמבר 2019 - 62.1%
מרץ 2020 - 61.8%

חיפה

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 58.7%
ספטמבר 2019 - 58.3%
מרץ 2020 -  58.3%

ירושלים

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 63.9%
ספטמבר 2019 - 63.4%
מרץ 2020 - 63.3%

רחובות

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 69.4%
ספטמבר 2019 - 69.0%
מרץ 2020 - 69.3%

יישובי פיתוח

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 65.6%
ספטמבר 2019 - 66.0%
מרץ 2020 - 66.9%

התנחלויות

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 -  78.4%
ספטמבר 2019 - 76.8%
מרץ 2020 - 76.7%

קיבוצים

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 73.2%
ספטמבר 2019 - 71.8%
מרץ 2020 - 71.3%

המגזר הערבי

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 49.2%
ספטמבר 2019 - 59.2%
מרץ 2020 - 64.8%

המגזר החרדי (לפי התוצאות באלעד, ביתר-עלית ומודיעין-עלית)

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 83.3%
ספטמבר 2019 - 84.2%
מרץ2020 - 83.6%

כרמיאל

אחוז הצבעה:
אפריל 2019 - 60.6%
ספטמבר 2019 - 59.3%
מרץ 2020 - 59.4%

התמיכה בליכוד בערים "ליכודיות"*

*הערכים של אפריל כוללים גם את התמיכה בכולנו

התמיכה בכחול לבן בערי המרכז המבוססות