הנהלת המכון ליו"ר הכנסת: כנס את מליאת הכנסת לאלתר

המכון הישראלי לדמוקרטיה בפנייה ליו"ר הכנסת: כנס את מליאת הכנסת ללא כל דיחוי. משמעות ההחלטה שלא לאפשר הקמת הוועדה המסדרת של הכנסת, היא המשך שיתוקה של הכנסת - שתפקידה לפקח על פעילות הממשלה, שבימים אלו, בצל ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, מפעילה סמכויות חירום מיוחדות ודרקוניות

החלטתך מאתמול (יום רביעי, 18 במרץ) שלא לאפשר את הקמת הוועדה המסדרת של הכנסת התקבלה אצלנו בדאגה כבדה. משמעותה של החלטתך זו היא שבעת גורלית זו לישראל – כאשר המדינה מתמודדת עם משבר בריאותי חריף, בעל השלכות דרמטיות על כל תחומי החיים, ובכלל זה שלום הציבור, חירויות הפרט וכלכלת המדינה – כנסת ישראל – המוסד הדמוקרטי העליון במדינה – ממשיכה להיות משותקת. בניגוד לדין הישראלי ולמסורת הפרלמנטרית הדמוקרטית לא נבחר עד כה מאז הבחירות הכלליות ב-2 במרץ, יושב ראש חדש לכנסת (ראה בעניין זה חוות הדעת המצורפת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה), וּועדות הכנסת טרם החלו לפעול (ראה בעניין זה חוות דעת נוספת מצורפת מטעם המכון). יתר על כן, נכון לנקודת הזמן הנוכחית, בהתמודדות עם משבר הקורונה הוטלו הגבלות חמורות על היכולת לקיים ישיבות בכנסת, יותר מההגבלות שדרש משרד הבריאות, באופן המשבש את העבודה החיונית שאמורה להתבצע במשכן.

מצב דברים זה חמור במיוחד לנוכח העובדה שממשלת המעבר, שאינה נהנית מאמון הכנסת ושחלק ניכר משריה מונו בלי שמינויָם קיבל את אישור הכנסת, מפעילה בימים אלו סמכויות חירום מיוחדות ודרקוניות, שעל פי החוק הכנסת היא שאמורה, ומצופה, לפקח עליהן.

אנו רואים בהחלטותיך אלו – שלא לאפשר להעמיד להצבעה במליאה בחירה של יושב ראש חדש לכנסת ושלא לאפשר הקמת ועדה מסדרת, בניגוד לבקשתם המפורשת של 61 חברות וחברי כנסת שנבחרו כדין – חריגה בוטה מחובות האמון של מי שממלא תפקיד ממלכתי וצעד שיש בו משום שבירת כלים מסוכנת במשחק הדמוקרטי ופגיעה חמורה בסדרי השלטון והמשפט בישראל.

אנו קוראים לך לכנס ללא דיחוי את מליאת הכנסת כדי שחברי הכנסת יוכלו להצביע על בחירת יושב ראש כנסת חדש ולאשר את הרכב הוועדה המסדרת וכדי לאפשר פעילות תקינה של הרשות המחוקקת – לטובת הציבור הישראלי כולו ולמען חיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל.