מאמר דעה

אסור לתת לשר המשפטים כזה כוח על בתי המשפט

| מאת:

מעבר לקיתונות הביקורת שנשמעו כלפי שר המשפטים על סגירת מערכת בתי המשפט בצל הקורונה, נשאלת השאלה - מדוע בכלל צריכה להיות בידיו סמכות שכזו? במיוחד בזמנים כאלה, הצורך בעצמאות המוסדית של בתי המשפט והעברת סמכויות הניהול משר המשפטים למערכת בתי המשפט, מתחדד

Flash 90

החלטת שר המשפטים להכריז באישון לילה על סגירת בתי המשפט ספגה קיתונות של ביקורת. נשמעו טענות נגד השר על השעה שבה קיבל את החלטתו, על כך שברקע עמד רצונו לדחות את פתיחת משפטו של ראש הממשלה, וכן שהוא לא היה מוסמך להחליט כפי שהחליט. גם אם נניח שההחלטה לגופה הייתה ראויה לאור מגפת הקורונה – אפילו שניתן להתווכח לגבי היקף סגירת ההליכים – חשוב שנשאל גם מדוע בכלל צריכה להיות סמכות שכזו בידיו של שר המשפטים?

לשם השוואה, בעקבות הקורונה הודיע בית המשפט העליון האמריקאי השבוע על דחיית דיוניו בשבועות הקרובים, לרבות הדיון בהליך שבמסגרתו הנשיא טראמפ מנסה למנוע מוועדה של הקונגרס ומהתובע של מדינת ניו יורק לקבל את מסמכי המס שלו. קשה להתווכח עם ההחלטה הזו, אולם מה אם שר המשפטים שמינה טראמפ – הוא זה שהיה מחליט על כך? אין ספק שחלקים נרחבים בציבור האמריקאי היו מתקשים להאמין במקרה כזה שרק שיקולים נקיים הובילו להחלטה.

נשוב לשר אוחנה ולהחלטה הנוגעת לבתי המשפט בארץ. השר מיהר להצדיק זאת, והוסיף וטען שהיו אלה השופטים בתיק של ראש הממשלה, שדחו בעצמם את מועד פתיחת משפטו. ייתכן אף שהחלטת שר המשפטים התקבלה בתיאום עם הנהלת בתי המשפט, כפי שהצהירו בתי המשפט עצמם. אך, למרות זאת, אנחנו רואים שמתן הסמכויות לידיו פגע במידת האמון הציבורי במהלך.

ומדוע באמת שיחזיק בסמכויות האלה? מבחינת החוק, גם בשגרה שר המשפטים מחזיק בסמכויות מרחיקות לכת בניהול בתי המשפט, בהתקנת תקנות סדרי דין ועוד ועוד. רשמית, הנהלת בתי המשפט מוגדרת כיחידת סמך של משרד המשפטים, ועצמאותה של מערכת בתי המשפט וקיומה כרשות נפרדת אינן מעוגנות בחוק. וכפי שההתמודדות עם הקורונה מלמדת, זו בעיה אמיתית.

העצמאות המוסדית של הרשות השופטת היא אמצעי חשוב לשמירה על אי-תלות השופטים, שהוא בתורו אמצעי להגנה על שלטון החוק ועל הזכויות של כולנו. החשש הוא שסמכויות שר המשפטים עלולות לפגוע בכך, בין אם על-ידי לחץ תקציבי או על-ידי שינוי תקנות סדרי הדין בבתי המשפט. וגם אם אי-תלות השופטים לא תיפגע בפועל – נניח משום שהלכה למעשה שר המשפטים מקבל את החלטותיו בעצה אחת עם נשיאת בית המשפט העליון ועם מנהל בתי המשפט – ייפגע אמון הציבור בהם וכפועל יוצא מכך גם בפסיקותיהם.

משבר הקורונה מראה ביתר שאת את מה שידוע מזה שנים: יש לחזק את העצמאות המוסדית של בתי המשפט בישראל באמצעות העברת סמכויות ניהול משר המשפטים למערכת בתי המשפט. אין הכרח לעבור לדגם האמריקאי המעניק עצמאות מוחלטת לרשות השופטת, אלא, לעניות דעתי, יש להעביר סמכויות באופן שיאזן בין הצורך לחזק את עצמאות בתי המשפט ובין הצורך שבתי המשפט יישאו באחריות בפני האזרחים ויפעלו ביעילות. בכל מקרה, כפי שלמדנו מהמקרה שלפנינו, המצב הנוכחי לא יכול להימשך.