מאמר דעה

10 עצות למפכ"ל החדש לשיפור האכיפה ושינוי בנורמות ההתנהגות הציבוריות

| מאת:

שלב זרועות, חזק את שיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים ודאג לשיפור אמון הציבור במשטרה. קראו את עצותיו של פרופ' יובל פלדמן, ראש התכנית לרפורמה ביחסי עבודה במכון, למפכ"ל החדש.

שלב זרועות: פעל לסינכרון ותאום הדוק בין המשטרה לגופי האכיפה הקיימים במדינה כגון- רשות המסים, הרשות להגבלים עסקיים, הרשות למאבק בהלבנת הון ומשרד המשפטים. יעד זה חיוני ליצירת מדיניות הרמונית יותר ביחס לניסיון להביא לשינוי עמוק ובר-קיימא בחברה הישראלית.

חזק את שיתופי הפעולה עם ארגוני החברה האזרחית העוסקים גם הם באכיפת התנהגות כגון בטיחות בדרכים, איכות הסביבה ומשפט העבודה. שותפות זו גם תסייע הן לשינוי משמעותי של נורמות והן להגברת אפקטיביות האכיפה. בהקשר זה קדם את התמריצים ותדמיתם של האזרחים החושפים מקרי שחיתות והפרות חוק, הנתפסים כ"שטינקרים". שילוב נכון של הגנה על חושפי העבירות עם תמריצים נכונים ביחד עם קמפיין ציבורי תסייע גם בהקשר זה.

שפר את אמון הציבור במשטרה. הנהג נורמות של שקיפות, הענש בחומרה שוטרים שסטו מדרך הישר, שכן די במספר קטן של מקרים כדי להשפיע על תפיסת הציבור את המשטרה כולה. הנהג נורמות התנהגות בהירות וקוד אתי פנים ארגוני מפורט ואכוף אותו בקפדנות.

גוון באופן אקטיבי את כוח האדם שלרשותך. בחברה רב תרבותית כמו ישראל, יש חשיבות רבה לגיוון משמעותי של כח האדם . ככל שתהיה במשטרה יצוגיות רחבה יותר מבחינה אתנית, מגדרית, דתית ועוד, יהיה קל יותר להקטין תהליכים שונים של הזרה וחוסר אמון בין המשטרה וציבורים שונים בחברה כמו הישראלים יוצאי העדה האתיופית וערביי ישראל.

צור מדדי איכות מגוונים ומשתנים אשר לא נוגעים רק לכמות העבירות אלא לשינוי בתחושה הציבורית של בטחון אישי ושל צדק חלוקתי. מדידה שתיעשה באופן רגיש, תגדיל את הסיכוי כי המשטרה תפעל באופן מיטבי וכוללני ותימנע מלהתמקד רק בהשגת יעדים אשר עשויים לאורך זמן למדוד פחות ופחות את האפקטיביות המשטרתית.

גבש צוות רב תחומי של חוקרים, סוציולוגים, כלכלנים, קרימינולוגים משפטנים ופסיכולוגים, המייצגים תפיסות עולם שונות ביחס לפשיעה ואכיפה שיסייע לעבודת המשטרה. במקרים רבים הדילמות העומדות בפני המשטרה לא יכולות להיפתר בצורה טובה ללא תובנות מחקריות הנשענות על מתודות והנחות עבודה מגוונות.

התאם את כלי האכיפה לסוגי העבירות השונות. יש להבין, כי לרוב לא ניתן להשתמש באותם כלים כדי להיאבק באופן מיטבי בכל התופעות הפליליות. יש להתאים את הכלים לעבירות ולבצע מחקרים אמפיריים ביחס לסוג ההתנהגות אותה מעוניינים לשנות, בטרם ניגשים להפעיל את סט הכלים העומד לרשות גופי האכיפה.

הימנע מעמימות: יש לבצע שינוי מבני אשר יפחית את המצבים שבהם אנשים פועלים באופן מושחת, מתוך מודעות חלקית לכך שפעולתם בעייתית. עיצוב הסיטואציה מראש באמצעות יצירת מגבלות וכללים משפטיים וטכנולוגיים עשוי למנוע עמימות וכפועל יוצא את רוב מקרי השחיתות.

הקפד על דוגמא אישית בקרב מפקדי המשטרה שתחלחל לכל הדרגים. עם ישראל כולו מסתכל עליך ועל פקודיך. הצלחתך, הצלחתנו!