סקרי קורונה

אופטימיים יותר, לחוצים פחות

| מאת:

ירידה ברמת הלחץ ועליה באופטימיות: 57% הביעו חשש למצבם הכלכלי לעומת 67% בשבוע שעבר. כמו כן, 72% מהישראלים אופטימיים בנוגע להתאוששות של החברה הישראלית מהמשבר

Flash 90

 "באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין 1=אין לחץ כלל, ל-10=לחץ רב מאוד?"

 • יש ירידה קלה אך מתמשכת ברמת הלחץ הממוצעת של הציבור בישראל: מ-5.64 לפני שבועיים, דרך 5.54 לפני שבוע וחצי, 5.46 לפני שבוע ו- 5.22 כיום.
 • לראשונה נצפתה ירידה רמת הלחץ של הנשים (מ- 5.87 במדידות הקודמות ל- 5.41 כיום). עדיין רמת הלחץ שעליה דיווחו הגברים נמוכה יותר (5.04).
 • נמשכת הירידה העקבית במידת הלחץ של הצעירים (18-24: מ-5.64 לפני שבועיים ל-5.03 כיום; 25-34: מ- 5.98 לפני שבועיים ל-5.28 כיום). גם במדידה זו הקבוצה המדווחת על רמות הלחץ הנמוכות ביותר היא המבוגרים, מעגל גיל 65 (4.83).
 • פילוח לפי הגדרה דתית (יהודי) מעלה כי עדיין החרדים הם הקבוצה בה רמת הלחץ (4.17) נמוכה בהרבה משאר קבוצות ההגדרה הדתית (רמת החרדה בשאר הקבוצות נעה בין 5.03 ל- 5.53).
 • בציבור הערבי לראשונה הגברים (6.21) מדווחים על רמת לחץ גבוהה יותר משל הנשים (5.97).
 • ירידה משמעותית במידת הלחץ נמצאה בקרב אלה שהכנסתם מעל הממוצע (מעט מעל הממוצע: מ-5.23 לפני שבוע ל-4.96 כיום; הרבה מעל לממוצע: מ-4.57 ל-4.04).

"עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין?"                          

 • לראשונה יש ירידה במידת החשש לעתיד הכלכלי (57% כיום בהשוואה ל-67% לפני שבוע). עדיין, מידת החשש לעתיד הכלכלי של הציבור הערבי (75.5%) גבוהה משמעותית ממידת החשש בציבור היהודי (53%).
 • כמו במדידות הקודמות הקבוצה המביעה את החשש הכלכלי הרב ביותר הן נשים ערביות (80%) כשאת המועט ביותר מביעים גברים יהודים (51%).
 • הירידה במידת החשש נמצאה בכל קבוצות הגיל, כאשר הירידה המשמעותית ביותר היא בקרב הצעירים, עד גיל 24 (מ-69.5% ל-56%).
 • בכל שלוש קבוצות המצב הכלכלי חלה במדידה הנוכחית ירידה במידת הלחץ לעתיד הכלכלי: הכנסה מתחת לממוצע: מ-71% ל-66%; הכנסה ממוצעת מ-64% ל-55%; הכנסה מעל לממוצע מ-52% ל-42%.

"האם אתה אופטימי או פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה הישראלית?"

 • מאז התחלנו במדידות לפני שבועיים, במדידה הנוכחית נמצאה מידת האופטימיות הגבוהה ביותר לגבי יכולת ההתאוששות של החברה הישראלית (72%).
 • בעוד בציבור הערבי לא חל שינוי במידת האופטימיות, בציבור היהודי מידת האופטימיות עלתה מ- 66.5% ל-72%.

"האם יש או אין לך אמון באישים הבאים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה?"

 • במדידה הנוכחית, כמו בכל המדידות הקודמות, האמון בראש הממשלה נתניהו ממשיך להיות גבוה (54%).
 • בעוד בציבור היהודי מידת האמון לא השתנתה (58% במדידה הנוכחית ו-59% במדידה הקודמת), הרי שחלה עלייה במידת האמון בציבור הערבי (מ-26.5% ל-35%).
 • בציבור היהודי, מידת האמון בנתניהו בציבור הדתי (חרדים: 82%; דתיים: 81%; מסורתיים דתיים: 88%) גבוהה בהרבה ממידת האמון בו בציבור שאינו דתי (מסורתיים לא דתיים: 58%; חילונים: 38%).
 • גם בשר הבריאות ליצמן לא חל שינוי במידת האמון, שנותר נמוך (25%).
 • לא חל שינוי משמעותי במידת האמון בגורמים המקצועיים בתחום הרפואה ובתחום הכלכלה והאוצר. כבעבר, גם הפעם האמון בראשונים עולה בבירור על האמון באחרונים (63% לעומת 47% נותני אמון).
 • פילוח לפי הכנסה מעלה כי בעוד אלה שהכנסתם מתחת לממוצע דיווחו על ירידה באמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר (הרבה מתחת לממוצע מ-43% ל-36%; מעט מתחת לממוצע מ-50% ל-46%), הרי שבקרב אלה שהכנסתם מעל הממוצע המצב הפוך (מעט מעל לממוצע: מ-40% ל-53%; הרבה מעל לממוצע: מ-42% ל-69%).

"מה דעתך על ההגבלות שממשלת ישראל קבעה ביחס להתנהלות הציבור כדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה?"

 • רוב הציבור הישראלי חושב שההגבלות שהטילה ממשלת ישראל תואמות את המצב (62%), בעוד רבע חושבים שההגבלות פחות מדי מחמירות ו-10% שההגבלות יותר מדי מחמירות.
 • בהשוואה למדידה הקודמת, שנערכה לפני שלושה שבועות, בציבור היהודי והערבי חלה ירידה בשיעור הטוענים כי ההגבלות פחות מדי מחמירות (יהודים: מ-34% ל-22%; ערבים: מ-50% ל-37%).

מה דעתך על ההגבלות שממשלת ישראל קבעה (%, יהודים וערבים)

סקר בזק ישראל בימי הקורונה 4 נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 12-13/4/2020, רואיינו 600 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il