סקרי קורונה

החרדה הבריאותית פחתה, הכלכלית פחות

ירידה באמון הציבורי בראש הממשלה נתניהו, בעוד האמון בגורמים הרפואיים נותר יציב. כמו כן, רוב הישראלים נשארים אופטימיים לגבי יכולת ההתאוששות של החברה הישראלית מהמשבר

Flash 90

"באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין 1=אין לחץ כלל, ל-10=לחץ רב מאוד?"

  • נמשכת המגמה הרציפה, אם כי האיטית, של הירידה בתחושת הלחץ של הציבור בישראל: מציון ממוצע של 5.64 לפני כחודש ל-4.93 כיום. כפי שמראה התרשים, רמת הלחץ בציבור הערבי גבוהה לאורך כל התקופה מזו של הציבור היהודי.

"עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין?"                          

  • מגמה דומה ניכרת גם בתשובות לשאלה באשר למידת החשש לעתיד הכלכלי האישי. לפני כחודש מעל שני שלישים מהציבור בישראל הביעו חשש בנושא זה (68%) וכיום ירד שיעור זה לכמחצית (53%). גם בשאלה זו ניכר חשש גבוה יותר בציבור הערבי מאשר בזה היהודי.

 "האם יש או אין לך אמון באישים ובגורמים המקצועיים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה?"

  • לראשונה מתחילת המדידות בסוף חודש מרץ, פחות ממחצית מהציבור בישראל ציינו כי יש להם אמון בראש הממשלה נתניהו (48%), ירידה של 6% לעומת המדידה הקודמת וירידה של 10% בהשוואה למדידה לפני חודש. האמון בנתניהו נותר גבוה בקרב הקבוצות היותר דתיות בציבור היהודי (דתיים: 84%; מסורתיים דתיים: 77%; חרדים: 75%), אמון מועט בהרבה בקבוצות הפחות או הלא דתיות (מסורתיים לא-דתיים: 49%; חילונים: 34%).
  • במדידה זו, כמו בכל המדידות בחמשת השבועות האחרונים, מעל 60% מהמרואיינים ציינו כי יש להם אמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הרפואה (מדידה נוכחית: 61%). לעומת זאת, רק מעט מעל 40% מהמרואיינים ציינו זאת לגבי הגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר (במדידה נוכחית: 41%). בנוגע לגורמים הממשלתיים המקצועיים בתחום הרפואה יש הסכמה בין הציבור היהודי לציבור הערבי (61% בשני המקרים). מנגד, יש הבדל במידת האמון של שני הציבורים בגורמי הכלכלה והאוצר – היהודים נותנים בהם אמון בשיעור גבוה יותר מהערבים (בהתאמה: 44% ו-28%).
  • המשטרה, שלפני חצי שנה זכתה לאמון של מיעוט בלבד בציבור הישראלי (42%), עלתה בשיאו של משבר הקורונה, לפני כחודש, ל-65% של נותני אמון. אבל במדידה הנוכחית, אולי כחלק מהתהליך השיבה לנורמה, שוב נצפתה ירידה במידת האמון במשטרה ל-54%.

יש אמון בגורמים המקצועיים ובאישים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה (%, כלל הציבור)

"האם אתה אופטימי או פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה הישראלית?"

  • בניגוד לשאר המדדים, בהם מצאנו מגמות של שינוי בין המדידות השונות (ירידה ברמת הלחץ, צמצום בחשש לגבי העתיד הכלכלי), מידת האופטימיות לגבי יכולת ההתאוששות של החברה הישראלית מהמשבר הנוכחי נותרה ללא שינוי, אבל היא מסבירה אולי את השינויים שציינו כאן: גם במדידה הנוכחית הרוב, מעל שני שלישים, הם אופטימיים לגבי יכולת ההתאוששות של החברה (69%) ורק רבע הם פסימיים (25%) בנדון.

סקר בזק ישראל בימי הקורונה 7 נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 3-4/5/2020, רואיינו 631 איש ואשה בשפה העברית ו-153 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il