סקרי קורונה

מחצית מהציבור פסימיים לגבי העתיד הכלכלי של ישראל

| מאת:

רוב הישראלים אינם חושבים שהממשלה מגזימה בתיאור המגפה, ונותנים אמון במידע המגיע דרך ראיונות עם מדענים אנשי מקצוע, הודעות משרד הבריאות והצהרות ראש הממשלה. בתחתית הרשימה- המידע המגיע מפוסטים ברשתות החברתיות

Flash 90

לדעתך, עד כמה אמין המידע על מגפת הקורונה מכל אחד מהמקורות הבאים:

 • ראיונות עם מדענים ואנשי רפואה – מכל האפשרויות שבדקנו, לראיונות אלה מייחס הציבור את השיעור הגבוה ביותר של אמינות (76% - גבוהה מאוד או די גבוהה). ממצא מעניין בנושא זה נוגע לפילוח המשיבים לפי דתיות: אמנם בכל הקבוצות יש רוב המייחס אמינות לדברי המדענים ואנשי הרפואה אבל רוב זה גדול ביותר בקרב החילונים (81%) מאשר בקרב החרדים (65%).
 • הודעות משרד הבריאות – שיעור המייחסים אמינות גבוהה מאוד או די גבוהה להודעות משרד הבריאות גם הוא גבוה (73%). הנתונים מוארים שעם העלייה בגיל יש ירידה מסוימת בתפיסת האמינות של הודעות אלה: 83% מהצעירים (עד גיל 24) מתייחסים להודעות אלה כאמינות, לעומת 65% בלבד מבני ה-65 ומעלה.
 • הודעות ראש הממשלה – שיעור נמוך יותר בציבור, אם כי עדיין רוב (64%), מגדיר את הודעות ראש הממשלה בנושא בקורונה כאמינות מאוד או די אמינות. ואולם, בניגוד לשני המקרים הקודמים, ממוצע זה מסתיר הבדלים גדולים בין יהודים לערבים (67% לעומת 46.5%) וכן בין מצביעי המפלגות השונות: בקרב מפלגות הימין והמפלגות החרדיות למעלה מ-85% מייחסים להודעות אלה אמינות גבוהה, שעה שבקרב מצביעי מפלגות המרכז והשמאל פחות ממחצית מתייחסים אליהן כך.
 • הדיווחים בטלוויזיה ובאתרי החדשות באינטרנט – כמחצית (51.5%) מהציבור מייחסים לדיווחי הטלוויזיה בנושא הקורונה אמינות גבוהה מאוד או די גבוהה. מסיבה זו או אחרת, שיעור המייחסים לדיווחים אלה אמינות רבה גבוה ביותר בקרב הערבים (59%) מאשר בקרב היהודים (51%). הערכת אמינות נמוכה במיוחד בדיווחי הטלוויזיה מצאנו בקרב מצביעי ישראל ביתנו (40%), ש"ס (31.5%) ויהדות התורה (18%). שיעור המייחסים אמינות גבוהה לדיווחים על הקורונה באתרי החדשות באינטרנט דומה מאוד לזה של המייחסים אמינות לדיווחים בטלוויזיה (49%).
 • פוסטים ברשתות החברתיות – שיעור המייחסים אמינות גבוהה או די גבוהה לפוסטים ברשתות הוא נמוך מאוד – 17% בלבד! באופן מפתיע משהו, לא מצאנו הבדלים גדולים כאן בין קבוצות הגיל השונות, אם כי שיעור המייחסים אמינות רבה לפוסטים בקבוצת הגיל הצעירה ביותר (18-24) הוא כמעט פי שלושה מאשר בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר (65 ומעלה) - 8.5% לעומת 3%).

כלי התקשורת הגזימו בתיאור מגפת הקורונה?

 • הציבור חצוי בשאלה זו: 47% מסכימים כי הרשתות הגזימו בתיאור חומרת המגפה לעומת 48% החושבים ההיפך – שלא הייתה הגזמה. גברים הסכימו יותר מנשים שכלי התקשורת הגזימו בתיאור המגפה (49% לעומת 44%).

הממשלה הגזימה בתיאור מגפת הקורונה?

 • כאן התמונה שונה – יש רוב ברור בציבור (58%) שאינם מסכימים שהממשלה הגזימה בתיאור חומרת המגפה. גם כאן הגברים הסכימו בשיעור גבוה יותר מהנשים שהממשלה הגזימה בתיאור המגפה (40% לעומת 35%).

עד כמה אתה אופטימי או פסימי לגבי העתיד הכלכלי של ישראל בשנה הקרובה?

 • הציבור חצוי בצפי שלו לגבי העתיד הכלכלי של ישראל: 50% פסימיים לעומת 47% שהם אופטימיים.
 • פילוח הציבור היהודי לפי מיקום על הרצף החרדי-חילוני מעלה כי הקבוצות היותר דתיים מתאפיינות באופטימיות (דתיים - 70%; חרדים - 59%; מסורתיים דתיים - 56%). לעומת זאת בקרב הקבוצות הלא דתיות הרוב פסימיים (חילונים - 59%; מסורתיים לא-דתיים - 56.5%).
 • רוב הגברים (53%) אופטימיים לגבי העתיד הכלכלי של ישראל בשנה הקרובה בעוד שרוב (56%) הנשים הן פסימיות.
 • מצאנו קשר ברור בין מידת האופטימיות או הפסימיות לגבי העתיד הכלכלי של מדינת ישראל לבין ההצבעה בבחירות האחרונות.

תוך כמה זמן לדעתך החיים בישראל יחזרו לשגרה?

 • הציבור חצוי בין מי שמעריכים שהחיים יחזרו לשגרה תוך חודש עד שלושה חודשים (41%) לבין מי שסבורים שהדבר ייקח בין שלושה חודשים לשנה (42%). 10% סבורים שייקח יותר משנה עד שהשגרה תחזור.

סקר בזק ישראל בימי הקורונה 6 נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 19-20/4/2020, רואיינו 610 איש ואשה בשפה העברית ו-152 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il