חוות דעת

חוות דעת לועדת חוקה, חוק ומשפט

ביום 23.6.2015, עלתה לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט ההצעה שבנדון. מהטעמים שיפורטו להלן, אנו מתנגדים להצעת החוק. קראו את חוות הדעת שנשלחה ליו"ר הועדה.

התמונה באדיבות Shutterstock

ועדת גולדברג קבעה:

"מעלתה העיקרית של ההקלטה בווידאו שהיא מאפשרת לצופה בה "נוכחות" בזמן החקירה. כתוצאה מכך יקטן עוד יותר מספר הטענות נגד אופן החקירה, ובידי בית המשפט יהא להגיע, במידה רבה יותר, לחקר האמת. הקלטה כזו גם תאפשר בקרה  ציבורית על שיטות התחקיר של המשטרה, ותתרום לתדמיתה החיובית".

ביום 23.6.2015, עלתה לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט ההצעה שבנדון. מהטעמים שיפורטו להלן, אנו מתנגדים להצעת החוק. הפטור מתיעוד חזותי פוגע קשות בסדרה ארוכה של זכויות יסוד של החשוד: בזכות לכבוד, בזכות לשלמות הגוף, בזכות להליך הוגן, בזכות לחירות ואף בזכות לשוויון. נוסף על כך הנזק שעלול להיגרם את תתקבל הצעת החוק, עולה בהרבה על התועלת שהוא עשוי להצמיח.

קראו את חוות הדעת המלאה