מאמר דעה

אכיפת הנחיות בררנית - פול גז בניוטרל

| מאת:

בתנאי המשבר הנוכחי, מטרת העל של המשטרה צריכה להיות הורדת התחלואה, וזהו העיקרון המרכזי שצריך להשפיע על שיקולי הקדימות באכיפה

Flash 90

עיון בדוח המשטרה בדבר הקנסות שהוטלו ביחס לאכיפת חוקי הקורונה בחודש האחרון, מעלה חשש סביר כי ישנן הנחיות הנאכפות יותר מאחרות. הדבר מדאיג עוד יותר לאור אופיין של ההנחיות, שכן דווקא ההנחיות החשובות פחות מבחינת בריאות הציבור הן אלה שנאכפות ביתר קנאות, בעוד ההנחיות החשובות יותר נזנחות. כך, בכל המחוזות ללא יוצא מן הכלל, ההפרה שזכתה לאכיפה המשמעותית ביותר היא הפרת מגבלת התנועה של קילומטר אחד מבית המגורים, זאת בשעה שרוב מומחי בריאות הציבור מסכימים שאין בהנחיה זו הגיון אפידמיולוגי. לעומת זאת, ביחס להתקהלויות במקומות סגורים בניגוד להנחיות, לגביהן ישנן עדויות רפואיות חד משמעיות על סיכויי הדבקה גבוהים, אין כמעט אכיפה.

הטענה המושמעת מפי רבים בשיח הציבורי, הינה להטיה פוליטית של המשטרה אשר נמנעת מעימותים עם החרדים אשר בחלק מן המחקרים מפרים הנחיות הקורונה בהתקהלויות גדולות במקומות סגורים. ואולם תופעה זו אינה ייחודית לקורונה, אם כי נראה שבתקופת המשבר הנוכחי היא מתעוררת ביתר שאת. במחקר שערכנו בתחום תמריצי האכיפה, זיהינו פער נפוץ בין הצורך לאכוף את החוק, לבין התמריצים הניתנים למי שאמורים לאכוף אותו, וכי במקרים רבים, גורמי האכיפה ממקדים את פעולתם בהנחיות אותן הכי קל לאכוף, ולא בהנחיות אותן הכי חשוב לאכוף. למשל, גורמים בכירים ברשויות המס האמריקניות הודו כי רשויות המס מתמקדות הרבה מעבר לדרוש בהפרות מס פשוטות של משלמי מסים ממעמד סוציואקונומי נמוך, תוך התעלמות מהפרות מס מורכבות של תאגידים ומשלמי מס עשירים. מסתבר שהפרות פשוטות של משלמי מס בעלי הכנסות נמוכות הן קלות הרבה יותר לזיהוי ולאיתור, מה שמהווה אחת הסיבות לכך שרשויות המס בארצות הברית מתמקדות בהן באופן לא פרופורציוני. בהקשר אחר, של אכיפת עבירות מהירות, עולה הטענה כי המכמונות יהיו בדיוק בנקודה בה הכי בטוח לנסוע מהר שכן שם יהיה הכי קל למצוא נהגים רבים שעוברים על המהירות המותרת.

נשוב לקורונה. מגבלת המרחק מבית המגורים מספקת לרשויות החוק כר פורה לאכיפה קלה, מהירה ונוחה. הפרת מגבלת התנועה הינה הפרה קלה למדידה ולכימות על פי סטנדרט מספרי ברור, היא מתרחשת בחוץ, ואינה מצריכה מהמשטרה כניסה למבנים וחיפוש אחר מפרי הנחיות. בנוסף, שוטרים האמונים על אכיפתה יכולים בקלות רבה יחסית לתפוס מספר גדול של מפרים בזמן קצר, פשוט על ידי הצבת מארב משטרתי בכביש ראשי. כך, השוטרים כלל אינם צריכים לחפש את המפירים – אלא רק להמתין שהמפירים יגיעו אליהם. לעומת זאת, האיסור על התקהלויות במקום סגור הוא מטבעו איסור שקשה יותר לאכוף. לשם אכיפת הנחיות אל נדרשים גורמי אכיפת החוק לעבור ממבנה למבנה, לטרוח ולהגיע אל המפרים בזה אחר זה, ואין באפשרותם לחכות להמונים שיגיעו אליהם. יתרה מזאת, דווקא מכיוון שלמגבלת המרחק אין צידוק אפידמיולוגי ברור, אנשים רבים יהיו מוכנים להפר מגבלה זו, מה שיהפוך אותה לאטרקטיבית אפילו יותר כמטרה מרכזית לאכיפה מהירה עבור שוטרים.

חשוב להבהיר כי כל ההנחיות שנקבעו הינן חשובות ויש לציית להן. אך כדי להימנע מאכיפה סלקטיבית כזו מצד השוטרים, חשוב לנתח את התמריצים הניתנים להם, ולהבין אילו איסורים ייטו באופן טבעי לאכוף, ואילו ייטו להזניח. ללא ניתוח כזה, בעוד גורמי אכיפת החוק יפעלו במלוא המרץ לאכיפת כללים בעלי חשיבות נמוכה יחסית, האיסורים החשובים ביותר פשוט לא ייאכפו - כלומר, פול גז בניוטרל.

בתנאי המשבר הנוכחי, מטרת העל של המשטרה צריכה להיות להוריד את התחלואה וזהו העיקרון המרכזי שצריך להשפיע על שיקולי הקדימות באכיפה של המשטרה. לשם כך עליה להתמקד באכיפת ההנחיות שבהן קיים הפוטנציאל הגבוה ביותר להדבקה ולא באלה אותן הכי נוח וקל לאכוף. התמקדות זו חיונית גם ליצירת אמון בקרב הציבור. אם הציבור יאמין בשיקוליה וישתכנע שהיא פועלת באופן שוויוני ואך ורק על פי שיקולים בריאותיים וללא תלות בשאלה של קלות האכיפה, האזרחים יזדהו עם מאמצי המשטרה ויפעלו בעצמם לקדם את הציות להנחיות.


ד"ר יותם קפלן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן