סקירה

בחירות בצל קורונה - כך עשו זאת בעולם

| מאת:

למעלה מ-70 מדינות כבר התמודדו עם ניהול בחירות בצל מגפת הקורונה. כדי להתאים עצמן ולהיערך למצב החדש, ננקטו מספר צעדים שיאפשרו את ניהולן התקין, כמו התאמת הקלפיות למגבלות הקורונה והגדלת מספרן, הקצאת שעות מסוימות במהלך יום ההצבעה למבוגרים וכן הרחבת מנגנוני ההצבעה החלופיים.

Flash 90

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ואופן ההתפשטות המהיר שלה, מדינות העולם, לרבות ישראל, נדרשו להטיל הגבלות משמעותיות על האוכלוסייה. הגבלות אלה נועדו לשמור על בריאות הציבור ולצמצם את קצב התפשטות מגפת הקורונה מעמידות במבחן את ניהולה השוטף והתקין של מערכת הבחירות הנוכחית.

ניהול בחירות בתנאי מגפת הקורונה יוצר מתח בין הצורך לשמור על בריאות הציבור לבין הבטחת הליך בחירות שיעמוד באמות מידה דמוקרטיות. הליך ההצבעה כפי שהוא מתקיים בשגרה – הכולל עמידה בתורים והתקהלות בחללים סגורים בתחנות ההצבעה – עלול להעמיד אזרחים בסכנה בריאותית ולהרתיע חלק מהם להשתתף בבחירות. במיוחד אמור הדבר לגבי אוכלוסיות בסיכון גבוה כמו גם חולים או מבודדים.

נכון לחודש אוקטובר 2020, נדרשו למעלה מ-70 מדינות ברחבי העולם להתמודד עם ניהול בחירות בצל מגפת הקורונה. בחלקן מדובר היה בבחירות ברמה הארצית (משאל עם, בחירות לפרלמנט, בחירות לנשיאות) ובאחרות בבחירות ברמות ממשל נמוכות יותר – מחוזיות או מוניציפליות.

מסקירת מספר מקרי בוחן עולה שעל אף האתגרים המשמעותיים של ניהול מערכת בחירות תחת מגבלות הקורונה, צעדים שננקטו מבעוד מועד הביאו ככלל לבחירות "חלקות" ומוצלחות. צעדים אלה כללו: התאמת הקלפיות למגבלות הקורונה; הגדלת מספר הקלפיות; דחייה קצרה של מועד הבחירות במידה ורמת התחלואה פגעה בניהול התקין של מערכת הבחירות וכן הרחבת מנגנוני ההצבעה החלופיים (למשל - הרחבת הזכאות להצבעה בדואר והארכת התקופה בה ניתן לבצע הצבעה מוקדמת).

התמודדות עם בחירות בצל קורונה בקרב מדינות דמוקרטיות

  דחיית הבחירות התאמות בקלפיות* הצבעה מוקדמת בקלפיות הצבעה בדואר אחר
קווינסלנד, אוסטרליה (מוניציפליות)   + + + טלפונית
ווררלברג ושטיריה, אוסטריה (מוניציפילות) + +   +  
גליסיה וחֶבֶל הבסקים, ספרד (מחוזיות) + +   +  
בוואריה, גרמניה (מוניציפליות)   +   + דואר בלבד סיבוב השני
דרום קוריאה (פרלמנטריות)   + + +  
פולין (נשיאותיות) + +   +  
ניו זילנד (פרלמנטריות) + + +   טלפונית
ליטא (פרלמנטריות)   + + + דרייב-אין (בסיבוב השני)לאור העלייה בנתוני התחלואה טרם הבחירות, נפתחו ברחבי המדינה ארבע עמדות דרייב אין, בהן יכלו אזרחים בבידוד בלבד למסור את הצבעתם. האזרחים שביקשו להצביע בצורה זו חוייבו להגיע ברכבם לבד לעמדות הדרייב-אין, ולעטות מסיכה. להרחבה ראו:Euronews with AP, (2020), “Lithuanians with coronavirus Vote at Drive- In Polling Stations”, Euronews, 19.10.2020
צ'כיה (סנאט ומחוזיות)   + +   דרייב-אין וניידוֹת
צ'ילה (משאל עם חוקתי) + +     שעות נפרדות לבני 60+
ארצות הברית (כלליות)   + + +  

*הגדלת מספר הקלפיות, ריווח וחיטוי תדיר של עמדות ההצבעה, ריווח התורים בכניסה לקלפיות, חלוקת כפפות למצביעים ועוד.
מקורות: https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections ודיווחים בעיתונות.

בעוד מגבלות הקורונה עלולות להציב אתגרים רבים באשר לקיום הליך בחירות הוגן ודמוקרטי, ביכולתן להוות גם מנוף לשיפורו. כך לדוגמה כמות גדולה של בוחרים החליטו להצביע בהליכי ההצבעה החלופיים שעמדו לרשותם: הצבעה פיזית מוקדמת בקלפיות מיוחדות, הצבעה בדואר וכדומה. חלק מהמדינות אף עודדו את הבוחרים להשתמש בהליכים אלה. המקרים בהם עלה בידינו להשוות את היקפי ההצבעה בהליכים החלופיים ב-2020 אל ההיקפים המקבילים בבחירות הקודמות – הצביעו על עלייה משמעותית בשימוש בהם. התאמות אלה אף תרמו בחלק מהמקרים לעלייה באחוז ההשתתפות בבחירות הארציות שהתקיימו תחת מגבלות המגפה.

שיעורי ההצבעה בבחירות (ברמה הלאומית) שנערכו במהלך 2020 לעומת הבחירות הקודמות (%)

הערות: הנתונים עבור הבחירות בפולין הם עבור סיבוב ההצבעה השני. בסיבוב הראשון העלייה הייתה חדה אף יותר (כ-15.5%). הנתון עבור בחירות 2020 בארה"ב אינו סופי ורשמי וייתכנו בו שינויים קלים.

עם זאת יש להבהיר כי בכל המדינות שנסקרו הליכי ההצבעה החלופיים כבר היו קיימים לפני שנת 2020. כלומר – לא אומצו הליכים חדשים, אך הזכאוּת אליהם הורחבה והוגמשה במטרה לתמרץ אזרחים לעשות בהם שימוש ובכך להקטין את מספר המצביעים בקלפיות ביום הבחירות. בפולין התרחש ניסיון לא-מוצלח לקיים את הבחירות רק באמצעות הצבעה בדואר. היוזמה נכשלה ומלמדת על הסכנה באימוץ הליך חדש באופן נמהר ופוליטי.

גם בישראל נדרשה ועדת הבחירות המרכזית לתת מענה להצבעה של אוכלוסיית מבודדים וחולי קורונה עוד במהלך הבחירות לכנסת ה-23 (מרץ 2020), אם כי אז הקורונה עוד לא הוכרזה כמגפה עולמית. בבחירות אלה יועדו 16 קלפיות לאזרחים הנמצאים בבידוד, אשר התבקשו להגיע לקלפיות ההצבעה ברכבם הפרטי בלבד, ללא מלווים ולעטות מסיכה במהלך הליך ההצבעה. העובדים בקלפיות אלה נדרשו ללבוש ציוד מגן מלא לאורך כל שעות עבודתם, כולל בזמן ספירת הקולות.בנדר, אריק (2020), "קרוב ל-6.5 מיליון בעלי זכות הצבעה, למעלה מעשרת אלפים קלפיות: הבחירות במספרים", מעריב, 1.3.2020. על אף שבמועד הבחירות רק כמה אלפים מהאזרחים בעלי זכות ההצבעה נדרשו לבידוד, עלו טענות ביום הבחירות על תורים ארוכים בקלפיות המיועדות למבודדים, ולכן הוארך מועד סגירתם בשעתיים.חילאי, סיוון, איתי בלומנטל ואמיר אלון, (2020), "עומסים בקלפיות הקורונה: חוזרים הביתה בלי להצביע", מעריב, 2.3.2020.

יש להדגיש כי אמנם הרחבת ההסדרים הקיימים בהליכי ההצבעה היא חיונית לניהול הליך בחירות תחת מגבלות הקורונה, ורצויה גם בהיבט של הרחבת ההשתתפות הפוליטית, אך יש להימנע מאימוץ הליכי הצבעה חלופיים שאינם קיימים כיום בישראל. אימוץ מהיר של דרכי הצבעה להם אין תשתית קיימת בישראל, כגון הצבעה בדואר או הצבעה טלפונית, עלול לערער את הלגיטימיות הזו עקב קשיים אמיתיים בניהול הליכים כאלה ו/או חשש ציבורי שההליכים אינם מתנהלים כשורה. אין זה אומר שאנו שוללים אימוץ של מנגנוני הצבעה חדשים. להפך, צעדים אלה יכולים לשפר את נגישות האזרחים להצבעה, ואף להגביר את ההשתתפות הפוליטית בישראל, אך עליהם להתקבל על ידי קונצנזוס פוליטי רחב תוך בחינה יסודית ולאחר דיון ציבורי מעמיק וממצה.

התאמות להליך ההצבעה בבחירות

 1. התאמות בקלפיות
  • יצירת עמדות היגיינה בכניסה לאזור הקלפיות, הכוללות חומר חיטוי, חלוקת כפפות ומדידת חום. כמו כן, אנו ממליצים על הקמת עמדות מיוחדות לבוחרים שנמדד להם חום גבוה.
  • חיוב עטית מסיכות לכל אורך ההצבעה, מלבד הליך האימות לצד הקלפי.
  • שמירה על ריחוק חברתי באזור הקלפיות, בדגש על התורים להצבעה וצמצום הממשק בין עובדי הקלפיות והבוחרים. רצוי לוודא כי ישנם עובדי קלפיות האמונים על ווידוא אוורור בעמדות ההצבעה וחיטוי תדיר של אזור הקלפיות.
  • הפרדה בין מוקד הכניסה לקלפיות ומוקד היציאה מהן ככל הניתן, על מנת למנוע התקהלות ולמזער את הממשק בין הבוחרים.
  • חיוב עובדי הקלפיות לעבור בדיקת קורונה ביומיים לפני הבחירות ולאחריהן.
  • חיוב עובדי קלפיות המיועדות לחולים ומבודדים ללבוש ציוד מגן מלא לאורך כל שעות עבודתם.
  • השקעה במאמצי ההסברה טרם יום הבחירות על מנת להגביר את שיתוף הפעולה מצד האזרחים.
 2. הגדלת מספר הקלפיות ביום הבחירות – על מנת לצמצם את ההתקהלויות בקלפיות, יש לצמצם את מספר האנשים המתבקשים להגיע לאזורי הקלפיות מבלי לפגוע בזכות ההצבעה. ניתן להשיג מטרה זו על ידי הגדלת מספר הקלפיות. על אף שמדובר בצעד עם השלכות תקציביות ולוגיסטיות, הוא קל ליישום באופן יחסי.
 3. הקצאת שעות מסוימות במהלך יום ההצבעה למבוגרים
 4. הרחבת השימוש בהצבעה מוקדמת – מומלץ להרחיב את האפשרות להצבעה מוקדמת, הקיימת כיום בעיקר לחיילים ולנציגי ישראל בחו"ל. מהלך זה ידרוש הכרעה במספר היבטים כגון מועד פתיחת ההצבעה המוקדמת, מספר הקלפיות המוקדמות שיפתחו ואוכלוסיית המצביעים שיהיו רשאים להצביע באופן זה. חשוב לוודא כי הקריטריונים שינחו את מקבלי ההחלטות בסוגיות אלה יהיו מקצועיים בלבד, ללא השפעה של מניפולציות פוליטית.