סקירה

הפערים בין סטודנטים יהודים וערבים בתקופת הקורונה

| מאת:

תשתיות רעועות וקושי בהבנת התכנים הנלמדים בזום: הקורונה העצימה את הפערים בין סטודנטים יהודים לערבים. החשש הוא שבשנה הקרובה תהיה נשירה מסיבית של סטודנטים ערבים, דווקא בעידן שבו השכלה גבוהה היא הכלי המשמעותי ביותר למוביליות חברתית וכלכלית

הסקר חושף כי בדומה לשוק העבודה, גם באקדמיה הקורונה העצימה את הפערים בין יהודים וערבים: חמישית מהסטודנטים הערבים חוששים שיצטרכו להפסיק את לימודיהם בעקבות המשבר, שיעור כפול משיעור הסטודנטים היהודים; 74% ממשקי הבית של הסטודנטים הערבים נפגעו כלכלית בעקבות המשבר, לעומת 43% ממשקי הבית של הסטודנטים היהודים. המשבר הכלכלי שפקד את הסטודנטים ומשפחותיהם הוא קשה ועמוק יותר בחברה הערבית, וזאת בנוסף לפערים המשמעותיים שהיו קיימים עוד לפני המשבר. פערים נוספים נמצאו גם בתשתיות האינטרנט וביכולות הדיגיטליות, ואלו משפיעים על היערכות הסטודנטים לכל מערך הלמידה מרחוק, ופוגעים במיוחד ביכולת הלמידה של הסטודנטים הערבים