הודעה לעיתונות

אי מינוי שר משפטים פוגע במערכת אכיפת החוק

סירובו של ראש הממשלה למנות שר משפטים הוא חלק ממכלול של פעולות שנועדו להחליש את מערכת אכיפת החוק. בכך פועל ראש הממשלה בניגוד עניינים ואינו ממלא עוד את תפקידו

Flash 90

מהנהלת המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר וסגניו פרופ' יובל שני ופרופ' קרנית פלוג, נמסר כי "מהיום – משפקע תוקף מינויו של השר גנץ כממלא מקום שר המשפטים - פועלת ישראל בלא שר משפטים מכהן, וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות אל ראש הממשלה להביא לאישור הממשלה מינוי שר קבוע. יש לראות את הסירוב מצד ראש הממשלה למנות שר משפטים כחלק ממכלול של מעשים שנועדו להחליש את מערכת אכיפת החוק: החל באי-מילוי משרות מקצועיות במערכת זו, המשך במהלכים לזרוע אי אמון במערכת אכיפת החוק וכעת, באי מינוי שר אחראי, כך שלא יהיה מי שיוכל להגן על המערכת החיונית הזו. האפקט המצטבר של גורמים אלה, על רקע משפטו של ראש הממשלה נתניהו, המתנהל בגין אישומים בעבירות שחיתות חמורות, ועל רקע סירובו לחתום על הסדר ניגוד עניינים, מביא אותנו למסקנה כי הוא פועל בניגוד עניינים, אינו ממלא עוד את תפקידו ועליו לצאת לנבצרות". 

לדבריהם, "חרף פסיקת בג"ץ, לפיה על ראש הממשלה לפעול בהתאם לטיוטת הסדר ניגוד העניינים שהועברה לו לחתימה – הלה היה מעורב במישרין או לפחות בעקיפין בחלק מההחלטות למנוע מינויים במערכת המשפט, ובראש ובראשונה, בסירובו למנות שר משפטים בעת הנוכחית. יתרה מזאת, יש להעריך את הפגיעה במערכת אכיפת החוק עקב אי מינוי תפקיד שר המשפטים על רקע ההחלשה המצטברת של המערכת הזו, על כל מוסדותיה, בהיעדר פרקליט מדינה ומנכ"ל משרד קבועים, שגם את מינויים מנע ראש הממשלה במישרין או בעקיפין".

הם מוסיפים כי "בראייה רחבה עוד יותר, החלשת משרד המשפטים מתווספת למחדלים נוספים בממשלה, ובהם הסירוב לאייש משרות בכירות נוספות בשירות המדינה, אי העברת תקציב מדינה ותפקוד מוגבל של ועדת השרים לחקיקה. התוצאה של הדברים הללו היא ממשלה לא מתפקדת וכאוס שלטוני הולך וגדל".

באשר להשלכות אי-מינוי שר משפטים קבוע, הם מציינים כי "ייווצר חלל שלטוני, העלול לפגוע בתפקוד מערכת אכיפת החוק. שר המשפטים נושא באחריות על מערכת המשפט ומוסמך לקבוע סדרי מינהל, עומד בראש הוועדות לבחירת שופטים, למינוי קאדים ולבחירת דיינים – אשר כולן תהיינה משותקות גם בתקופה זו, ונושא באחריות על מערכת התביעה מטעם הממשלה. בנוסף, לשר המשפטים תפקיד בתקצוב המערכת, במינויי בכירים במשרד המשפטים, ובמתן חנינות על ידי נשיא המדינה. לצד זאת, אחד מתפקידיו החשובים הוא ייצוג צורכי רשויות אלה בזירה הפוליטית והשמת חיץ בינן לבין לחצים פוליטיים מצד שאר שרי הממשלה".