פתוח להערות הציבור - ספר חדש העוסק במפלגות בישראל

לקראת צאתו לאור של הספר 'המפלגות בישראל בין השנים 1992- 2021', המכון הישראלי לדמוקרטיה פותח לראשונה את החיבור להערות הציבור. הספר מנתח באופן מעמיק את המפלגות שזכו לייצוג בכנסת בין השנים 2021-1992. הנכם מוזמנים לכתוב את הערותיכם על גבי מסמך השיתוף, והמחברים יקראו אותן בעיון, תוך תפיסה שלפחות חלק מההערות שיתקבלו יתרמו לטיובו של החיבור הסופי.

הספר מנתח באופן מעמיק את המפלגות שזכו לייצוג בכנסת בין השנים 2021-1992, תוך התייחסות לחמש זירות:

  1. הזירה האלקטורלית - הישגי המפלגות ודפוסי ההצבעה להן בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.
  2. הזירה הפרלמנטרית - פרופיל נבחרי הציבור שייצגו את המפלגות בכנסת, פרישות וחבירות מהמפלגות ואליהן.
  3. זירת הממשלה - ניתוח פרקי הזמן בהם שהו המפלגות (או לפחות חלקן) בשלטון, בין אם כמפלגות שלטון ובין אם כשותפות קואליציוניות.
  4. הזירה הפנים מפלגתית - מוסדות מפלגתיים, השיטות לפיהן נקבעו המנהיגים והרשימות לכנסת ודפוסי החברוּת.
  5. הזירה האידיאולוגית - תפיסות העולם של המפלגות בנושאי חוץ וביטחון, כלכלה-חברה, דת ומדינה וחוקה וממשל ושינויים שחלו בהן.

 

קניג ורהט מציינים כי "העיסוק הממושך במפלגות שכנע אותנו שהבשיל הזמן למחקר תשתית שיסקור וינתח את המפלגות שפעלו בישראל מאז שנת 1992. כשיצאנו לדרך בשלהי 2014, קיווינו להשלים את הספר במהלך כהונת הכּנסת ה-20, אלא שאז נסחפנו בעל כורחנו לארבע מערכות הבחירות שנערכו בין אפריל 2019 למרץ 2021. מתוך רצון להוציא חיבור עדכני ככל הניתן הרגשנו בשנתיים האחרונות שאנו רודפים סביב הזנב של עצמנו: ברגע שסיימנו סבב עידכונים אחד, נקבעו עוד בחירות. בשלב זה החלטנו לשים נקודה ולעצור. והנה החיבור לפניכם".

לפני העברת כתב-היד להוצאה לאור החליטו המחברים לפתוח אותו ולהעמידו להערות הציבור לפרק זמן של חודשיים. המטרה היא לקבל תגובות על כתב-היד, בין אם בדמות תיקונים עובדתיים לשגיאות שנפלו או בדמות הצעות כוללניות יותר.
הנכם מוזמנים לכתוב את הערותיכם על גבי מסמך השיתוף המצורף, והמחברים יקראו אותם בעיון, תוך תפיסה שלפחות חלק מההערות שיתקבלו יתרמו לטיובו של החיבור הסופי.

הערות הציבור יתקבלו עד 31.7.2021