סדרת "סקר בקטנה"

זה לא משנה אם זה הוא או אנחנו: הבוחר הישראלי לא מחפש מנהיג אלא דרך

עיבוד הנתונים נערך על ידי אלה הלר, מרכז גוטמן לסקרים

| מאת:

רגע לפני הבחירות בדקנו בסקר מיוחד מהו הגורם שמשפיע עלינו בעיקר בבחירת הפתק אותו נשים בקלפי והאם יש הבדל בין הבחירות הקודמות לאלה?

התמונה באדיבות Shutterstock

המצע ולא ראש המפלגה 

ערב בחירות 2015 מעניין לבחון מה הגורם המשפיע על החלטתו של הבוחר הישראלי במי לבחור. סקר שנערך בימים אלוהסקר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל, בקרב 601 נשאלים בראיונות טלפוניים בתאריכים 1-3 במרץ, 2015. טעות הדגימה המירבית 4.1%.  מגלה שהגורם המשפיע ביותר על החלטת הבוחרים למי להצביע הוא המצע של המפלגה ועמדותיה. רבע מהנשאלים ציינו זאת כגורם העיקרי שמשפיע על החלטתם בעוד שרק 9% אמרו ששיקול ההצבעה העיקרי שלהם הוא ראש המפלגה. זהו ממצא מפתיע, בעיקר כאשר משווים אותו לסקר דומה שנערך לפני בחירות 2013.הרמן, תמר ואחרים , מדד הדמוקרטיה הישראלית 2012, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  עמ' 235.  אז 26% השיבו שזהות העומד בראש המפלגה היא הגורם המכריע בשיקוליהם. 

לוח 1: התפלגות התשובות לשאלה: "יש גורמים שונים שבגללם אנשים יצביעו דווקא למפלגה מסוימת לכנסת. מהו הגורם העיקרי, שמשפיע על ההחלטה שלך לאיזו מפלגה להצביע בבחירות לכנסת?" (2013 בהשוואה ל 2015)

  בחירות 2015 בחירות 2013
המצע של המפלגה ועמדותיה 25.0 20.8
מה עשתה המפלגה בכנסת הקודמת בשביל אנשים כמוך 13.2 20.1
רשימת המועמדים של המפלגה לכנסת 9.0 5.8
נאמנות למפלגה שעבורה הצבעת בפעמים קודמות 14.9 4.1
ראש המפלגה 8.7 26.0
הסיכוי של המפלגה להיות בממשלה אחרי הבחירות 5.9 8.3
שיקול אחר 3.7 2.1
כולם במידה שווה/אין עיקרי/אף אחד מהם 5.0 3.5
לא יודע/מסרב 14.7 9.3
סך הכול 100.0 100.0

 

לימנים ושמאלנים חשובים מצע המפלגה ועמדותיה, למרכז – רשימת המועמדים

מצע המפלגה ועמדותיה מהווים שיקול עיקרי עבור רוב הממקמים עצמם בשמאל המדיני-בטחוני (51%). גם אנשי השמאל המתון (32%), הימין (29.5%) והימין המתון (27.5) שוקלים בחירתם לפי עמדות המפלגה יותר מאשר לפי שיקולים אחרים שהוצגו בשאלה. לעומת זאת, שיקולי הבחירה של אנשי המרכז המדיני-בטחוני שונה: השיקול העיקרי הוא רשימת המועמדים לכנסת (21.5%), ורק אחריו מצע מפלגה ועמדותיה, ובשיעור נמוך בהרבה (18.5%) בהשוואה לבחירה של מי שמיקמו עצמם בשמאל או בימין. חשיבות מצע המפלגה ועמדותיה לאנשי הימין ולאנשי השמאל מסבירה את העדר המעבר בין הגושים, שמאפיין את מערכת הבחירות הנוכחית, כפי שמלמדים סקרי הבחירות.

לוח 2: שיקולי בחירה לכנסת 2015 לפי הגדרה עצמית על רצף ימין/שמאל מדיני-ביטחוני (יהודים)

  ימין ימין מתון מרכז שמאל מתון שמאל
המצע של המפלגה ועמדותיה 29.5 27.5 18.5 32.4 51.4
מה עשתה המפלגה בכנסת הקודמת בשביל אנשים כמוך 11.4 21.7 15.4 14.7 8.1
רשימת המועמדים של המפלגה לכנסת 6.1 5.1 21.5 14.7 10.8
נאמנות למפלגה שעבורה הצבעת בפעמים קודמות 20.5 12.3 10.8 5.9 5.4
ראש המפלגה 9.8 10.9 10.0 14.7 5.4
הסיכוי של המפלגה להיות בממשלה אחרי הבחירות 6.1 6.5 7.7 2.9 13.5
שיקול אחר 3.8 7.2 3.1 --- 5.4
כולם במידה שווה/אין עיקרי/אף אחד מהם 4.5 6.5 3.1 2.9 ---
לא יודע/מסרב 8.3 2.2 10.0 11.8 ---
סך הכול 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

ערבים העדיפו לא לענות לשאלה, ואם כבר, מגלים נאמנות מפלגתית

כמחצית מהנשאלים הערבים העדיפו שלא לענות לשאלה מהו הגורם המשפיע על בחירתם. מקרב אלו שהשיבו לשאלה הגורם המכריע העיקרי היה הנאמנות המפלגתית.

לוח 3: שיקולי בחירה לכנסת 2015 לפי מגזר

  יהודים ערבים
המצע של המפלגה ועמדותיה 27.5 12.1
מה עשתה המפלגה בכנסת הקודמת בשביל אנשים כמוך 14.4 7.1
רשימת המועמדים של המפלגה לכנסת 10.4 2.0
נאמנות למפלגה שעבורה הצבעת בפעמים קודמות 13.2 23.2
ראש המפלגה 10.4 ---
הסיכוי של המפלגה להיות בממשלה אחרי הבחירות 6.6 2.0
שיקול אחר 4.4 ---
כולם במידה שווה/אין עיקרי/אף אחד מהם 5.0 5.1
לא יודע/מסרב 8.2 48.5
סך הכול 100.0 100.0

 

פתח לתקווה

תוצאות הסקר הנוכחי מלמדות כי בהשוואה לבחירות 2013 המימד האישי נחלש והמימד האידיאולוגי התחזק כגורם המשפיע על הכרעת הבוחרים. העובדה שרבים מהבוחרים מעמידים את מצע המפלגה ועמדותיה בראש השיקולים המכריעים למי יצביעו היא קריאת השכמה למפלגות, שחלקן אף לא טרחו לפרסם מצע לקראת הבחירות הנוכחיות. יש לקרוא תוצאות אלה כהזדמנות לשיח פוליטי משמעותי שבמרכזו העמדות והדרך של המפלגה, ללא קשר לאישיות העומד בראשה.