הודעה לעיתונות

הכרחי להשיב היחסים בין האופוזיציה והקואליציה חזרה למסלול

לאור המשבר המתמשך ביחסים בין הקואליציה והאופוזיציה, המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר לראשי האופוזיציה והקואליציה חוו"ד המתווה מסלול להסדרת היחסים ביניהן. לדברי החוקרים, ד"ר אסף שפירא, ד"ר עמיר פוקס וד"ר חן פרידברג, השיבוש המסוכן ביחסים פוגע בתפקוד הכנסת, ומצב דברים זה מעמיד את הדמוקרטיה הישראלית בפני משבר מסוכן.

הכרחי להשיב היחסים בין האופוזיציה והקואליציה חזרה למסלול

Flash 90

לאור המשבר המתמשך ביחסים בין הקואליציה והאופוזיציה, המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר לראשי האופוזיציה והקואליציה חוו"ד המתווה מסלול להסדרת היחסים ביניהן. לדברי החוקרים, ד"ר אסף שפירא, ד"ר עמיר פוקס וד"ר חן פרידברג, השיבוש המסוכן ביחסים פוגע בתפקוד הכנסת, ומצב דברים זה מעמיד את הדמוקרטיה הישראלית בפני משבר מסוכן.


בין הצעדים שמציעים החוקרים:

  • שמירה על עיקרון הייצוג היחסי בוועדות הכנסת – קיימת חובה דמוקרטית ראשונה במעלה להעניק לאופוזיציה מקום ומעמד ראוי בפעילות הכנסת, לרבות בוועדות הכנסת, ובהתאם לכך חלוקת המושבים צריכה להיות מבוססת על יתרון מספרי של חבר ועדה אחד לקואליציה. אפשר לסטות מעיקרון זה בהסכמה הדדית של הקואליציה והאופוזיציה.
  • איוש מלא של הוועדות על ידי נציגי האופוזיציה – לרבות יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, נציגי האופוזיציה בוועדת האתיקה, וכל שאר חברי הוועדות. היעדרם של נציגי חלק מסיעות האופוזיציה מישיבות הוועדות שכן פועלות בכנסת פוגם ביכולתם לייצג את הציבור שבשמו נבחרו לכנסת; ואילו השבתת פעילות ועדת האתיקה והוועדה לענייני ביקורת המדינה מונעת מהן באופן מוחלט לבצע את עבודתן החיונית לפעילות תקינה של הכנסת.
  • הפסקת מאזן האימה של שימוש מוגזם בכלים פרלמנטריים: חזרה לשימוש מידתי וסביר של האופוזיציה בכלי הפיליבסטר, במקביל להגבלת השימוש של הקואליציה בסעיף 98 לתקנון הכנסת למקרים להם נועד. מחד, הפיליבסטר הוא כלי שנעשה בו שימוש בכנסת (ובפרלמנטים אחרים) מאז ומעולם, לרוב לקראת הצבעה על הצעות חוק חשובות או שנויות במחלוקת. בכנסת הנוכחית הפך השימוש בכלי לעניין שבשגרה, באופן היוצר "פקק תנועה" במליאה ושאינו מאפשר דה פקטו לכנסת לתפקד, ולממשלה לקדם את מדיניותה באמצעות חקיקה. מאידך, סעיף 98 לתקנון הכנסת הוא כלי שנעשה בו שימוש כדי לקדם חקיקה חשובה או דחופה במיוחד – אבל ככלל, השימוש בסעיף זה מעבר לחוק התקציב, כדברי היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, "צריך להיות משהו חריג וקיצוני". בכנסות האחרונות, ובמיוחד בנוכחית, חל גידול משמעותי במספר הפעמים שבהם מופעל סעיף 98.
  • ריסון השיח הפרלמנטרי – על ראשי הקואליציה והאופוזיציה לפעול על מנת להפחית את השיח הפוגעני בכנסת, ולחזור להידברות פורמאלית ולא-פורמאלית (פגישות עדכון תקופתיות בין ראש הממשלה ליו"ר האופוזיציה, הידברות לא-פורמאלית בין ראשי הקואליציה והאופוזיציה וחזרה לנוהג הסכמי קיזוז מסיבות מוצדקות). יש גם להימנע מהטלת ספק בלגיטימציה של הממשלה המכהנת.