סקירה

שנתון החברה הערבית בישראל 2021 - תקציר

שנתון החברה הערבית בישראל 2021, שיוצא לאור זו השנה הראשונה במכון הישראלי לדמוקרטיה, סוקר את השינויים שחלו בעשורים האחרונים בחברה הערבית בתחומים מגוונים, בהם חינוך, תעסוקה ואורח חיים

עורכי שנתון החברה הערבית, ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, ד"ר מוחמד ח'לאילה וד"ר אריק רודניצקי מציינים כי שינויים פנימיים שעוברים בשנים האחרונות על החברה הערבית מקבלים ביטוי מובהק במספרים ובנתונים המוצגים בשנתון: "העלייה ברמת החיים, בתוחלת החיים וברמת ההשכלה, ובצדם הירידה בשיעורי הפריון, שינוי מבנה המשפחה הערבית, והשאיפה לממש שאיפות אינדיבידואליות על חשבון ערכים קולקטיביים אשר מוצאים את ביטויים, בין היתר, בעלייה בהיקף האלימות והפשיעה – כל אלה מערערים דפוסים מסורתיים מן העבר ומטלטלים את החברה הערבית. בסופו של דבר, מאחורי המספרים נמצאים אנשים, שהם כחמישית מאזרחי המדינה, ולהם שאיפות להצליח בחיים".