שאלות תשובות: מורה נבוכים לפורשים

| מאת:

לקראת הדיון בוועדת הכנסת על ההכרזה על ח"כ עמיחי שיקלי כפורש, בדקו חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה מהן ההשלכות שחלות על ח"כים פורשים: אילו איסורים יכולים לחול עליהם בכנסת הנוכחית, אילו כלים פרלמנטריים מותרים להם, וכיצד תיראה התמודדות של ח"כ פורש לכנסת הבאה?

מיהו פורש? חבר כנסת שוועדת הכנסת קובעת כי פרש מסיעתו נשאר "חבר כנסת יחיד", ונאסר עליו להיות חלק מסיעה כלשהי באותה הכנסת.

כיצד מוכרז פורש? זהו דיון מעין שיפוטי בוועדת הכנסת, כאשר ההחלטה אמורה להיות מקצועית ולא פוליטית, יש זכות טיעון לח"כ הרלוונטי, וישנן מגבלות מסוימות כך שרק מי שנכח חלק ניכר מהישיבה יכול להצביע. כמובן שבסוף ההחלטה היא פוליטית, וימינה תלויים בתמיכת אצבעות בוועדה כדי להכריז על סילמן כפורשת.

כלים פרלמנטריים בכנסת הנוכחית לפורשים:

אילו איסורים יחולו בכנסת הנוכחית? "הזכות להציע אי-אמון בממשלה, לקבל חדר סיעה במשכן, ולהודיע הודעות בשל אי השתתפות בדיון או בהצבעה".

ואילו כלים פרלמנטריים יותרו? פורש יוכל בכל מקרה להגיש שאילתות והצעות דחופות לסדר היום, להצביע במליאה ולבקש מסמכים ממרכז המחקר והמידע בכנסת. הוא כמובן ימשיך גם ליהנות מחסינות פרלמנטרית. בנוסף, הוא יוכל להגיש הצעות רגילות לסדר היום ולהיות חבר (ואף יו"ר) ועדה אם הליכוד או סיעה אחרת יאפשרו זאת על חשבון המכסה הסיעתית שלהן. הוא אף יוכל לקדם הצעות חוק פרטיות שהניח על שולחן הכנסת (להניח את ההצעות הוא יוכל בכל מקרה, אך הדיון בהן בקריאה הטרומית כפוף למכסות סיעתית).

התמודדות לכנסת הבאה:

ריצה ברשימה שאינה מיוצגת בכנסת הנוכחית: פורש לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות בשום מסגרת שבה חברה מפלגה המיוצגת בכנסת הנוכחית. היה וח"כ עידית סילמן ועמיחי שיקלי (או אחרים) אכן יוכרזו כפורשים, הם לא יוכלו להתמודד באותה רשימה עם הליכוד או אחת ממפלגות הציונות הדתית, ואף לא יוכלו להקים מפלגה חדשה או להצטרף למפלגה קיימת שתתמודד ברשימה משותפת עם אחת המפלגות האלה. הם כן יוכלו להתמודד במסגרת מפלגה חדשה אם היא תתמודד באופן עצמאי בבחירות הבאות. סנקציה זו לא תחול עליהם אם יפרשו מהכנסת לאחר הכרזתם כפורשים.

מימון:

בכנסת הנוכחית: כח"כים עצמאיים, לא יזכו (כלומר – מפלגתם לא תזכה) למימון מפלגות שוטף בכנסת נוכחית. לשם השוואה, סיעה בת חבר כנסת אחד זוכה כיום למימון חודשי בסך של כ-170 אלף שקל. היה ושיקלי וסילמן אכן יוכרז כפורשים, מימון המפלגות השוטף של ימינה לא ייפגע – היא תמשיך לקבל מימון כמו לפני הפרישה. עם זאת, הפורשים ימשיכו ליהנות מהזכויות הכספיות של חבר כנסת מכהן – לרבות משכורת ותקציב לקשר עם הבוחר.

בבחירות הבאות: המפלגה שבמסגרתה יתמודדו תיחשב כמפלגה חדשה, ותזכה למימון כמו כל מפלגה אחרת שאינה מיוצגת בכנסת הנוכחית.  

חברות בממשלה במהלך כהונת הכנסת הנוכחית: הם לא יוכלו לכהן כשרים או סגני שרים במהלך כהונת הכנסת הנוכחית. סנקציה זו לא תחול עליהם אם יפרשו מהכנסת לאחר הכרזתו כפורש.

ואם יגייסו "עריק" נוסף מימינה?

במקרה כזה, הם יוכלו להתפלג מהסיעה – לפי הכלל המאפשר לשליש מחברי סיעה להתפלג ממנה. לא יוטלו עליהן כמעט סנקציות (מלבד אחת – הם לא יוכלו ליהנות ממימון מפלגות שוטף, וימינה תמשיך ליהנות ממימון של סיעה בת 7 ח"כים).