סקר מיוחד

מחצית מהציבור סבור שביטול סעיף הנכד יצמצם משמעותית את העלייה לישראל

| מאת:

סקר המכון הראה כי כמחצית סבורים שעל המדינה להציע גיור מקל לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה. רוב הנשאלים השיבו שיפריע להם אם בן או בת משפחתם יתחתנו עם לא יהודים.

סקר בהובלת עו"ד שלומית רביצקי טור-פז, מנהלת מרכז ארווין וג'ואן ג'ייקובס לחברה משותפת במכון הישראלי לדמוקרטיה, שנערך על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון ובשיתוף המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ולובי המיליון, בחן את עמדות הציבור הרחב בישראל בעניין השינויים המוצעים בחוק השבות על ידי חברות הקואליציה. הסקר הוצג בכנס "חוק השבות כמקרה בוחן לשאלת הזהות היהודית" שערך המכון ב-25 בינואר 2023 בשיתוף המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ולובי המיליון.

הממצאים העיקריים

  • 45.8% מכלל הנשאלים סבורים שיש לשתף את נציגי יהדות התפוצות בדיונים בכנסת על חוק השבות, לעומת 39.9% בטוחים או חושבים שלא. רוב לטובת שיתוף נציגי התפוצות מבין הנשאלים בכל העמדות הפוליטיות.
  • 50.6% סבורים כי ביטול סעיף הנכד יצמצם משמעותית את העלייה לישראל, לעומת 34% שאינם סבורים כך. (70% בקרב עולי ברה"מ לשעבר, 33.5% בקרב הערבים)
  • 49.6% סבורים כי על מדינת ישראל להציע גיור מקל לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה, לעומת 41.8% שאינם סבורים כך. (66.4% בקרב האופוזיציה, ו33.4% בקרב הקואליציה)
  • ל-58% ו-58.6 מכלל הנשאלים יפריע אם בן או בת משפחתם (בהתאמה) יתחתנו עם אדם שאינו יהודי לפי ההלכה. רוב גדול אצל החרדים והמסורתיים, לעומת כרבע מכלל הנשאלים החילונים.

"ציבור עצום מוטרד מאוד מהנכונות לפגוע באחד ממאפייניה הזהותיים של הציונות בלא דיון ציבורי רחב, הכולל את נציגי יהדות התפוצות, ומבלי להתמודד גם עם שאלת הגיור המקל למי שהוא 'זרע ישראל'", אמרה עו"ד רביצקי טור-פז, "סוגיית 'ניצול' הטבות העלייה לא תיפתר באמצעות תיקון זה ונכון להסדירה באמצעות תיקון חוק הדרכונים. הסקר שב ומראה את הפערים העצומים בין מגזריה השונים של ישראל ביחס לזהותה היהודית ומחייב דיאלוג אינטנסיבי בין המגזרים וניסיון להגיע להסכמות".

האם יש לשתף את נציגי יהודי התפוצות בדיונים בכנסת בנושא חוק השבות?

 

האם יש לשתף נציגי יהודי התפוצות בדיונים בכנסת בנושא חוק השבות?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות נועד לשמור על הרוב היהודי במדינה - עד כמה את/ה מסכים או לא מסכים?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות נועד לשמור על הרוב היהודי במדינה - האם את/ה מסכים או לא מסכים?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות עלול לפגוע בעיקרון הציוני של קליטת עליה וקיבוץ גלויות - עד כמה את/ה מסכים או לא מסכים?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות עלול לפגוע בעקרון הציוני של קליטת עליה וקיבוץ גלויות - עד כמה את/ה מסכים או לא מסכים?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות יצמצם משמעותית את העלייה לישראל - עד כמה את/ה מסכים או לא מסכים?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות יצמצם משמעותית את העלייה לישראל - עד כמה את/ה מסכים או לא מסכים?

 

האם את/ה מסכים או לא מסכים שמדינת ישראל צריכה להציע פתרונות גיור מקלים לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה?

 

האם את/ה מסכים או לא מסכים שמדינת ישראל צריכה להציע פתרונות גיור מקלים לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה?

 

עד כמה יפריע לך שבן או בת משפחתך יתחתנו עם אדם שאינו יהודי על פי ההלכה, אבל גדל בישראל?

 

עד כמה יפריע לך שבן או בת משפחתך יתחתנו עם אדם שאינו יהודי על פי ההלכה, אבל גדל בישראל?

 

נתוני סקר נוספים: יהודים בלבד + עולי ברית המועצות לשעבר

 

סעיף הנכד בחוק השבות וסוגיית הגיור - עמדות הציבור היהודי

 

סעיף הנכד בחוק השבות וסוגיית הגיור - עמדת הציבור יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר

 

האם יש לשתף את נציגי יהדות התפוצות בדיונים בכנסת בנושא חוק השבות? - עמדות הציבור

 

נתוני סקר נוספים: פילוח מפלגות

 

האם יש לשתף את נציגי יהדות התפוצות בדיונים בכנסת בנושא חוק השבות?

 

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות עלול לפגוע בעיקרון הציוני של קליטת עליה וקיבוץ גלויות - מסכים/ה או לא מסכימ/ה?

 

ביטול סעיף הנכד יצמצם משמעותית את העלייה לישראל - מסכים/ה או לא מסכימ/ה?

 

מדינת ישראל צריכה להציע פתרונות גיור מקלים לישראלים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה - מסכים/ה או לא מסכימ/ה?

 

עד כמה יפריע לך שבן או בת משפחתך יתחתנו עם אדם שאינו יהודי על פי ההלכה, אבל גדל בישראל?

 

סקר בזק בנושא רפורמות חקיקה נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 15-18/01/2023, רואיינו 621 איש ואשה בשפה העברית ו-147 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59% ± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו https://dataisrael.idi.org.il