תגובת המכון הישראלי לדמוקרטיה

תגובת המכון ל"מתווה העם" של נשיא המדינה יצחק הרצוג

| מאת:

הנשיא מנסה להפוך את המשבר הגדול לרגע חוקתי מכונן שיעגן את זכויות היסוד ברוב מוצק. אם הצעתו תעבור כמקשה אחת, על אף סעיפים בעייתיים כגון שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שייחלש משקל השופטים, המכון יתמוך בה.

Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

המכון הישראלי לדמוקרטיה מברך את נשיא המדינה, יצחק (בוז'י) הרצוג, שהקדיש מאמצים בלתי נלאים, הקשיב למגוון של קבוצות בחברה הישראלית, גילה מנהיגות ברגע של משבר עמוק והוביל ליצירת מסמך מעמיק ורציני שנותן תקווה לרבים שניתן לגשר על הפערים בחברה.

בהנחה שהצעת הנשיא תעבור כמקשה אחת, אף שיש בה סעיפים בעייתיים, אנו נתמוך בה כי היא שומרת על הדמוקרטיה ומחזקת מרכיבים מרכזיים בה.

אנו קוראים לגורמים המרכזיים בציבוריות הישראלית לאמץ את המתווה ולעצור את הקרע שמאיים להרוס את החברה הישראלית.

הנשיא מנסה להפוך את רגע המשבר הגדול שאנו נמצאים בו לרגע חוקתי מכונן הכולל עיגון של זכויות יסוד ברוב גדול ומוצק, קיבוע של כללי המשחק החוקתיים בהסכמה רחבה ושמירה של הביקורת השיפוטית על חקיקה.

עם זאת, יש במתווה גם מרכיבים שמהם המכון מסתייג. לדוגמה, ביחס להרכב הוועדה לבחירת שופטים: המעבר ממצב בו נדרש רוב של 7 מתוך 9 חברי ועדה למנות שופט לבית המשפט העליון למצב שבו נדרש רוב של 7 מתוך 11 חברים, כפי שהציע הנשיא, כאשר חלקם היחסי של הפוליטיקאים ואלו המתמנים על-ידם גדל, מחליש את משקלם של השופטים בהבטחת אמות מידה מקצועיות גבוהות למינויים שיפוטיים.

בנוסף, המכון מסתייג מצמצום תחולת עילת הסבירות ומהגדלת הרוב הנדרש לפסילת חוקים על ידי בית המשפט.