מאגר מידע

מאגר פרשיות שחיתות שלטונית לשנים 2023-2010

התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות שלטונית יזמה מהלך לריכוז מידע אודות המאבק בשחיתות שלטונית בישראל, ובשלב הראשון – ליצירת מאגר מתעדכן של פרשיות שחיתות שלטונית מרכזיות בתקופה שמאז שנת 2010 ועד היום.

Photo by Shutterstock

הפרסום הראשון של המאגר, תחת הכותרת "ביבליוגרפיה של שחיתות שלטונית" מעודכן לחודש מרץ 2022, כפי שנערך בידי ליטל פילר, נכלל בקובץ "מבטים על שחיתות שלטונית", בעריכת עדנה הראל פישר, תמר הוסטובסקי ברנדס וליטל פילר, בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה. המאגר מפורסם כעת באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, בנוסח מורחב ומעודכן לחודש יולי שנת 2023 שעליו עמלו ליטל פילר, נתן מיליקובסקי ועדנה הראל פישר.

בשלב זה המאגר כולל פרשיות שחיתות שלטונית אשר נחקרו והוגשו בגינם כתבי אישום בעבירות שחיתות שלטונית נגד נבחרי ציבור בשלטון המרכזי והמקומי ועובדי ציבור ברשות המבצעת מאז תחילת שנת 2010, או שניתנו באותה התקופה הכרעות שיפוטיות מרשיעות בכתבי אישום כאמור. המאגר מבאר את השלב בו מצוי ההליך המשפטי בפרשיות השחיתות השלטונית, החל מכתב אישום ועד להכרעת דין וגזר דין סופי, תמצית ההכרעות שנתקבלו, וכן, במקרים המתאימים, את קביעות בית המשפט לעניין קיומו של קלון בפרשיות אלה.

נדגיש כי היות שהמאגר מפרט פרשיות שחיתות שלטונית החל מן ההודעה על הגשת כתב אישום, הרי שלגבי חלק מן הפרשיות ההליך המשפטי טרם הוכרע ולנאשמים בהן עומדת חזקת החפות.

עבירות שחיתות שלטונית לעניין מאגר זה כוללות: עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים או עבירה אחרת שעניינה, בנסיבות התקיימותה, שחיתות שלטונית מובהקת. המאגר אינו כולל כתבי אישום או הרשעות על סמך כתבי אישום שלא נכללו בהן אישומים על עבירות שחיתות שלטונית כאמור לעיל.  כך למשל פרשת קצב כלולה במאגר כיוון שהוא ניצל את מעמדו השלטוני לקבלת טובות הנאה ולבצע עבירות מין, לעומת זאת, פרשת המיסים של השר לשעבר אריה דרעי אינה מופיעה במאגר כיוון שכתב האישום לכתחילה, וכן הסדר הטיעון וההרשעה היו בעבירות מס ולא בעבירות שחיתות שלטונית.

בשלב זה המאגר אינו כולל פרשיות שנסתיימו בזיכוי. עם זאת, בעת שמספר פרשיות נדונות יחד, הרשומה כוללת גם את הפרשיות שנסתיימו בזיכוי. כך למשל, כתב האישום כנגד שר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן כולל שתי פרשיות: פרשת ההסגרה ופרשת המעדנייה, ושתיהן מפורטות ברשומה, הגם שפרשיית המעדנייה נמחקה מכתב האישום בהסכם הטיעון, נוכח הרשעתו בעבירת שחיתות שלטונית בפרשת ההסגרה. המאגר עתיד להתעדכן בהמשך בהתאם לעקרונות המדיניות הכללית שיחולו על המאגר באותה העת.

המאגר מחולק לשלוש טבלאות משנה: נבחרי ציבור בשלטון המרכזי, נבחרי ציבור בשלטון המקומי ועובדי ציבור שאינם נבחרי ציבור. אמנם על פי דין נבחרי ציבור נכללים בגדר עובדי ציבור לעניין חוק העונשין (ר' סעיף 34כד לחוק), אך בשיח הציבורי והמשפטי מתקיימת אבחנה בין נבחר ציבור לעובד ציבור שאינו נבחר, המשליכה על התפיסה ביחס לתוכן חובת הנאמנות לציבור מזה, ומשמעות השחיתות שלטונית מזה,  ובין היתר על הכרעות בסוגיית הקלון. מכאן הטעמים בהפרדה לשלוש טבלאות המשנה.

המידע שבמאגר מבוסס על מידע גלוי או מידע שהתפרסם, בעיקר מאתרים ממשלתיים ומאגרי מידע משפטיים, כאשר העקרון המנחה בריכוזו היה שיקוף, אשר נאמן גם לנוסח, של עיקרי ההכרעות המשפטיות והשיפוטיות.

ריכוז המידע מאפשר קבלת תמונה מקיפה ייחודית, נועד לשימוש הציבור הרחב וכן כתשתית לצרכי מחקר, בהסתכלות כוללת ובאפשרות לחיפוש לפי חתכים. עם זאת המאגר עדיין בהליך בנייה, ומטבע הדברים ייתכן שאינו מכיל את כלל הפרשיות בתקופה זו. המאגר כולל גיליון הערות מתודולוגיות למעוניינים בהסבר מפורט יותר. המידע שבמאגר עתיד להתעדכן באופן תקופתי, וכן להתרחב בממדים שונים, לתקופות מוקדמות יותר ולהליכים נוספים, מנהליים ומשמעתיים.

המעוניינים לקבל גישה למאגר בגרסה פתוחה, לצרכי מחקר וכדו' מוזמנים לפנות אלינו לתיאום הגישה. כמו כן, נודה לכל הצעה או הערה לשיפור המאגר.