מאמר דעה

שני זרמיה של החרדיות המודרנית: סקירת המחקר, קטגוריזציה ומשמעויות לעתיד

| מאת:

בעקבות השתנותה של הקהילה החרדית בישראל מתהווה בה זרם של חרדיות מודרנית, השונה מהחרדיות הקלאסית. במאמר זה תוצג החרדיות המודרנית כמפוצלת לשני זרמים כפי שתוארו בארבעה כתבים של הוגים-חוקרים. זרם אחד הוא של המקיימים אורח חיים מודרני פרקטי מתוך רצון לשפר את רמת חייהם, והזרם השני הוא אידיאולוגי, העושה שימוש בכלים מודרניים למטרות אינטלקטואליות ודתיות.


במאמר תבוצע אינטגרציה בין ארבע החלוקות הקטגוריאליות הללו המשלימות זו את זו ויחודד השוני בין שני זרמיה של החרדיות המודרנית. בבחינת משמעויותיהם לעתיד של שני הזרמים נטען כי בשתי הקבוצות פועלים אקטיביסטים ומתפתחת מנהיגות אזרחית מחויבת לקהילה. אך דווקא הקבוצה השנייה, האידיאולוגית, המעזה להביע ביקורת על התנהלות הקהילה החרדית, היא זו שבפועל מובילה שינויים מהותיים בקהילה, ומנהיגים הצומחים ממנה פועלים לשינויי עומק בקהילה. למרות התנגדות מצד החרדיוּת הקלאסית כלפי הקבוצה הזו, ישנה סבירות שהיא והצעותיה תתקבלנה על סמך העקרונות האורתודוקסים-חרדיים שלה. לפיכך, על מנת להטמיע שינויים בקהילה החרדית יש להעצים את כוחה של הקבוצה הזו. אם כן, למאמר זה ישנן השלכות להבנת דרכי הפעולה עם הקהילה החרדית, והאופן בו ניתן להחדיר בה שינויים, ולהמלצות למדיניות לעבודה משותפת עם קבוצת החרדיות המודרנית האידיאולוגיים על מנת לקדם שינויים באופן ההולם את צורכי הקהילה החרדית ואת קצב הפעולה שלה.


המאמר פורסם לראשונה בכתב העת "לשם שינוי" של אוניברסיטת תל אביב.