נייר עבודה

תיקונים בדרכי הצטרפות למפלגה והליכי בחירת מועמדים

מתוך המפגש השני של הפורום לתיקון שיטת הממשל

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השני של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא תיקונים בדרכי הצטרפות למפלגה והליכי בחירת מועמדים הכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

תקציר נייר העבודה
המפלגות הישראליות הגדולות פתחו בשני העשורים האחרונים את הליכי בחירת המועמדים לכנסת ואת בחירת המנהיגים לכלל חברי המפלגה. דמוקרטיזציה פנימית זו (הנהגת פריימריז) נועדה לרענן את תדמיתן המאובנת של המפלגות, לאושש את מספר החברים ולשפר ערכים דמוקרטיים כייצוגיות, תחרותיות, היענות ושקיפות. ברם, אימוץ הפריימריז הביא עימו גם תופעות מדאיגות:

 

  • תהליך גיוס החברים למפלגה (מפקד) מתאפיין בפעילות נמרצת של קבלני קולות המגייסים למפלגה, לעיתים באופן אסרטיבי, אזרחים שאין להם עניין בחיים המפלגתיים ואף לא מזדהים עם ערכיה. תופעות של חברי בזק ו"מפקדי ארגזים" פוגעים בחברים המסורים של המפלגה, באיכות ההשתתפות ובאימון הציבור במוסד המפלגות.
  • אימוץ הפריימריז הפך את קמפיין הבחירות המקדימות לבעל עלות גבוהה. דבר זה אילץ את המתמודדים לגייס משאבים כספיים, חיזק את התלות של פוליטיקאים בבעלי הון ויצר מצב בו מתמודדים ניסו לעקוף את ההגבלות החוקיות על ההוצאות במגוון דרכים לא כשרות.
  • העתקת הסמכות של בחירת המועמדים לכנסת מהנהגת המפלגה ומוסדותיה אל כלל החברים שינתה את התנהגות חברי הכנסת. היות ובחירתם מחדש לא תלויה עוד בהנהגה, הם חשים פחות מחויבות למשמעת סיעתית ושואפים לחשיפה תקשורתית מרבית, בין השאר באמצעות יוזמות חקיקה פופוליסטיות.

בהתבסס על נקודת הנחה שחזרה אל ועדות מינויים אינה ישימה ואינה נכונה במציאות של היום, נייר זה מנסה להעלות על סדר היום מספר כלים שנועדו לשפר את דרכי ההצטרפות למפלגות ולתקן את הליכי בחירת המועמדים לכנסת.
בין היתר מוצע לשקול את נקיטת הצעדים הבאים:

  • הקמת מוסד בכל מפלגה (בראשות שופט) אשר ינהל את הרישום בפנקס הבוחרים ויפקח עליו. לחלופין, ניתן לשקול כי חברות במפלגות תפוקח על-ידי רשם המפלגות.
  • התניית הצטרפות למפלגה בראיון אישי.
  • הקשחת תנאי המועמדות להיבחרות למשרות מפלגתיות שונות.
  • הגבלת זכות הבחירה רק לאלו  שהיו חברי מפלגה במשך שנתיים רצופות לפחות.
  • קביעת ועדת סינון שתבחן את התאמתם והזדהותם של המועמדים עם ערכי המפלגה.