פחות תמורת יותר: חברי מפלגות בישראל

מחקר מדיניות 102

אילו תפקידים ממלאים חברי מפלגות בתקופה שבה מתחולל פיחות במעמדן של המפלגות? האם למרות מספרם ההולך וקטן חברי המפלגה עדיין נהנים מהשפעה גדולה, אפילו יותר מזו שהייתה להם בעבר? מי הם האזרחים שבוחרים להתפקד ולהפוך לחברי מפלגה? והאם הם מייצגים את מצביעי המפלגה שבה הם חברים?

מחקר המדיניות שלפנינו בוחן את שכבת חברי המפלגות בישראל. הוא בודק את הירידה במספרם עם השנים ומסמן את תופעות הלוואי הבעייתיות המלוות את סוגיית החברוּת המפלגתית בעידן הפריימריז והמפקדים ההמוניים — קבלנות קולות, חברות לא כֵּנה ופער בין המאפיינים של חברי המפלגה לבין מאפייני קהל מצביעיה.

על בסיס סקר ראשון מסוגו בקרב 1,210 חברי מפלגות מנותחים ביסודיות המאפיינים הדמוגרפיים של חברי המפלגות בישראל וערוצי הגיוס שלהם, עמדותיהם, היקף פעילותם ודפוסי ההתנהגות שלהם. כמו כן נעשית השוואה בין מאפייני החברים למאפייני הפורשים ובין הפעילים במפלגה לבין חברי המפלגה הרדומים, אלה הממעטים בפעילות מפלגתית או נמנעים ממנה כליל.

מה צופן אפוא העתיד לחברוּת המפלגתית בישראל כערוץ מרכזי של השתתפות פוליטית? נדמה שמוסד החברוּת המפלגתית הישראלי בדעיכה, ואף על פי כן, ולעת עתה, חברי המפלגות מחזיקים בידיהם השפעה לא מבוטלת, ולעתים אף קריטית, על ההליך הפוליטי ועל הזהות של נבחרי הציבור, לפחות במפלגות הגדולות. בהתחשב בכך מוצעת כאן עסקה בין המדינה לבין המפלגות הדמוקרטיות: המפלגות יקיימו דמוקרטיה פנימית, והמדינה תספק להן את המשאבים שיאפשרו להבטיח את איכותה של דמוקרטיה פנימית זו.

תקציר
מבוא

חלק ראשון: חברי מפלגות בראשית המאה העשרים ואחת

1. פחות חברים עם יותר זכויות?

א. היקף החברוּת המפלגתית: סקירה השוואתית
ב. תנאי סף וזכויות וחובות של חברי מפלגה
ג. יותר זכויות? דמוקרטיזציה פנים–מפלגתית

2. חברוּת מפלגתית במציאות פוליטית משתנה

א. מִפקדים קלוקלים: על קבלני קולות, מפקדי ארגזים ומתפקדים כפולים
ב. ייצוגיות יתר של מגזרי אוכלוסייה וחברוּת לא כנה ואינסטרומנטלית
ג . סיכום

חלק שני: סקר חברי מפלגות 2010

1. הפרופיל הדמוגרפי של חברי המפלגות בישראל

א. גיל
ב. מגדר
ג. השכלה, מעמד חברתי ומידת דתיות
ד. המיעוט הערבי
ה. סיכום

2. מניעי הצטרפות למפלגה, דפוסי פעילות ועמדות ביחס למפלגה

א. מניעי הצטרפות למפלגה
ב. רמת פעילות ודפוסי פעילות
ג. עמדות בנוגע לחלוקת העוצמה הפנימית במפלגה

3. פרופיל הפורשים: האומנם בעיקר חברים מזדמנים?

א. פורשים לעומת חברים נוכחיים
ב. הסיבות לפרישה
ג. שביעות רצון מתפקוד המפלגה ועמדות בנוגע לחלוקת העוצמה הפנימית במפלגה
ד. סיכום

4. בעלי תפקידים וחברים פעילים

א. חברים בעלי תפקיד במפלגה
ב. חברים פעילים וחברים "רדומים"

 

חלק שלישי: לקראת דגם משופר של חברוּת מפלגתית ?

1. מה לעשות?

א. המישור החוקי
ב. המישור המפלגתי
ג. המישור הציבורי: לצלול למים המפלגתיים העכורים

נספחים

נספח 1. טופסי התפקדות למפלגות
נספח 2. שאלון הסקר

מקורות

Abstract