סקירה

ארץ ההצבעות הבלתי מוגבלות?

| מאת:

מדינות בארה"ב פועלות במרץ להפוך את ההצבעה לנגישה יותר

הצבעה אלקטרונית

השתתפות פוליטית היא נשמת אפו של משטר דמוקרטי. מדינות דמוקרטיות מודרניות שואבות את הלגיטימציה שלהן במידה רבה מהשתתפות האזרחים בבחירות. ירידה בשיעורי ההשתתפות שולחת אותות אזהרה באשר לאמון נחלש של האזרחים כלפי נבחרי הציבור, הפוליטיקה והמוסדות הדמוקרטיים. בהתחשב בעובדה שאחוזי ההצבעה בדמוקרטיות רבות נמצאים במגמת ירידה, אין זה מפתיע שמדינות רבות מקדישות תשומת לב לנושא – על-ידי עריכת קמפיינים לעידוד הצבעה או באמצעות רפורמות שנועדו להפוך את הליך ההצבעה לנגיש יותר.

הבחירות הכלליות שיערכו בשבוע הבא בארצות הברית יכולות ללמד על החידושים בהליכי הבחירות שנועדו להוזיל את "עלוּת" ההצבעה ובכך להביא יותר אזרחים לממש את זכותם הדמוקרטית היסודית.

אחוזי ההצבעה בארצות הברית ידועים כבין הנמוכים ביותר בקרב הדמוקרטיות המבוססות. ההסבר המקובל לכך נוגע לעובדה שזכות ההצבעה מותנית ברישום מוקדם של האזרח. זאת בניגוד למרבית המדינות הדמוקרטיות, לרבות ישראל, בהן לא נדרש מהאזרחים הליך מקדמי כתנאי להשתתפות בבחירות. מספר מחקרים הצביעו על מתאם חזק בין דרישה לרישום מוקדם לבין רמות נמוכות של הצבעה. בבחירות של 2012 הוערך כי יותר מ-20% מהאוכלוסייה האמריקאית הבוגרת לא נרשמה להצביע – מה ששקול לכ-50 מיליון אזרחים. מבין אלו שנרשמו, הצביעו פחות מ-65%, כך שההשתתפות הכללית עמדה על רק מעט יותר מ-50%.

בשנים האחרונות החלו יותר ויותר מדינות בארה"ב בצעדים שנועדו להקל על ההליך המקדמי הזה ובכך לנסות לגרום ליותר אזרחים להשתתף. 37 מדינות, למשל, מאפשרות כיום רישום מקוון (אונליין). ב-11 מדינות נוספות – מתאפשר לאזרחים להירשם בתחנות ההצבעה ביום הבחירות עצמו. הליך זה, המכונה רישום ביום הבחירות (election day registration או same-day registration) הקטין באופן משמעותי את המאמץ הנדרש כדי לממש את זכות ההצבעה. לפי ניתוח תוצאות הבחירות האחרונות, אחוזי ההשתתפות במדינות שאימצו את ההליך הזה היו גבוהים ביותר מ-10% בהשוואה למדינות בהן הדבר לא התאפשר.

מעבר להקלה בהליכי הרישום, ארצות הברית מנגישה את הליכי הבחירות לאזרחים גם בצורות אחרות. כך, למשל, יש מדינות המאפשרות לאזרחים שלהן לממש את ההצבעה טרם יום הבחירות, במה שמכונה הצבעה מוקדמת. גם כאן, ניתן לזהות בשנים האחרונות סחף גדול של מדינות שאימצו את הפרקטיקה הזו מתוך רצון לעודד הצבעה. כיום, ב-34 מדינות אזרח יכול להצביע עוד לפני יום הבחירות. ב-6 מדינות נוספות הצבעה מוקדמת אפשרית רק במידה והבוחר מספק לרשויות תירוץ סביר מדוע אינו יכול לממש את זכותו להצביע ביום הבחירות עצמו. באופן כזה, למרות שהבחירות יערכו רק בעוד כשבוע, הן למעשה כבר נמצאות בעיצומן. נכון לכתיבת שורות אלה כבר הצביעו יותר מ-20 מיליון אמריקאים.

3 מהמדינות היותר פרוגרסיביות של ארה"ב (אורגון, וושינגטון וקולורדו) הלכו לאחרונה צעד נוסף במאמץ להנגיש את הליך הבחירות ואימצו הצבעה באמצעות הדואר (all-mail voting). טפסי ההצבעה נשלחים לאזרחים כשלושה שבועות לפני יום הבחירות. לאחר שהאזרח סימן את העדפותיו על גבי פתק ההצבעה, הוא מכניס אותו למעטפה חתומה ומחזיר אותה – על-ידי שליחתה בסניף הדואר או על-ידי הנחתה בתחנות איסוף מקומיות.

לבסוף, ארצות הברית גם מאפשרת הצבעה מחו"ל. כלומר, אזרח אמריקאי המתגורר בחו"ל יכול, לאחר שמילא טופס בקשה, להצביע ממקום מגוריו. הרשויות מעריכות את מספר האזרחים שזכאים להצביע מחו"ל בבחירות 2016 בכ-2.5 מיליון. ולמרות שאחוזי ההשתתפות של אותם אמריקאים נמוכים למדי (כ-12% בבחירות 2012), לאפשרות של אזרחים מעורבים המעוניינים לממש את זכותם לעשות זאת גם בלי עלויות גבוהות מאוד יש משמעות חיובית.

האם גם מדינת ישראל פועלת להקל על הליך ההצבעה במטרה לעודד השתתפות? מצד אחד, העובדה שבישראל לא נדרש רישום מוקדם, מסירה לכשעצמה חסם משמעותי מאוד מההצבעה. זאת ועוד, במרוצת השנים פעלה הכּנסת לאפשר הצבעה גם למי שמנוע מלהגיע לקלפי שבה הוא רשום. היא עשתה זאת, למשל, על-ידי הצבת קלפיות במתקני כליאה, בבתי חולים ובמעונות לנשים מוכות.

מצד שני, מגוון הדרכים בהן ניתן לממש את זכות ההצבעה עדיין מצומצם. מרבית האזרחים רשאים להצביע אך רק בקלפי בה הם רשומים, שהיא נגזרת מכתובתם הקבועה. דבר זה מציב בפני אוכלוסיות מסויימות (סטודנטים, בני ישיבות, חוסי דיור מוגן) קושי הנובע מכך שהם אינם גרים בכתובתם הרשומה. הצעת חוק שנועדה לפתור את הבעיה – באמצעות הליך של רישום כתובת לצורך הבחירות בלבד – תידון במושב הקרוב של הכּנסת ואישורה יביא לשיפור המצב.

מעבר לכך, חשוב לאמץ לפחות שני צעדים נוספים שיקלו על אזרחים ישראלים להצביע. הראשון הוא אימוצה של הצבעה מוקדמת. הליך כזה, המקובל במרבית הדמוקרטיות, יאפשר, למשל, לתושב ישראל שישהה במקרה בחו"ל (לטיול או נסיעת עסקים) ביום הבחירות להצביע זמן מה לפני יום הבחירות עצמו. הצעד השני הוא לאפשר גם לאזרחים ישראלים הגרים בחו"ל להצביע ממקום מגוריהם. כיום ניתנת הזכות להצביע מחו"ל רק לעובדי המדינה המוצבים בחו"ל (סגל דיפלומטי, שליחי הסוכנות היהודית וכדומה). ראוי שהחוק יתוקן כך שיאפשר גם לאלה השוהים בחו"ל לתקופה מוגבלת ואשר ברור כי מרכז חייהם בישראל, להצביע. על תיקון כזה להציב אמות מידה ברורות שיבהירו שהזכות להצביע מחו"ל לא תוענק לאלה שעזבו את ישראל לפני תקופה ארוכה.

הנגשת הליך ההצבעה לקהלים רחבים יותר היא אינטרס של דמוקרטיה מודרנית. בעידן בו פעולות רבות הפכו להיות קלות וזמינות יותר (מדוע ללכת לסניף הבנק אם אפשר לבצע פעולות מרחוק? מדוע ללכת לסופרמרקט אם ניתן להזמין משלוח עד הבית?) יש לפעול גם להנמכת מחיר ההצבעה במונחים של עלות-תועלת. כך יווצר תמריץ גבוה לאזרחים רבים יותר לקחת חלק בהליך הפוליטי ולחזק את הדמוקרטיה.