חוות דעת

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – בוררות חובה בתובענה כספית) התשע"ג – 2013

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית) -קובעת כי תביעות כספיות שעניינן נזקי בנייה בעקבות ליקויים או רכוש בעקבות תאונת דרכים תועברנה לבורר פרטי, אשר יוסכם על ידי הצדדים או ייבחר על ידי בית המשפט מתוך רשימה מאושרת מראש שיפרסם שר המשפטים. אם תתקבל, הצעת החוק תביא לפגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה לערכאות. היא תחייב את בתי המשפט להכריח מתדיינים לנהל את ההליכים בניהם בפני בורר וללא חובת הסכמת הצדדים.

שלום רב,

ההצעה שבנדון צפויה לעלות לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב. אנו מתנגדים להצעה זו.

אם תתקבל, הצעת החוק תביא לפגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה לערכאות. הצעת החוק תחייב את בתי המשפט, בלא שיקול דעת, להכריח מתדיינים לנהל את ההליכים ביניהם (בעניינים מסוימים) בפני בורר. אם תתקבל, הצעת החוק תשלול מהמתדיינים את יומם בבית המשפט. "בוררות חובה" זו איננה בוררות אמיתית, משום שלא כלול בה יסוד הסכמת הצדדים להליך, החיוני לבוררות. הליכי הערעור על פסק הבוררות, שבהם נתלית הצעת החוק, לא מרפאים את הפגיעה הקשה בזכות להליך הוגן, משום שהם אינם מאפשרים להתחיל מבראשית את ההליכים בבית המשפט (de novo).

חשוב לציין שנשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, הביע התנגדות להצעת חוק דומה, שנדונה בכנסת הקודמת. אמנם באותה הצעת חוק היו יותר עניינים שניתן היה להעביר לבוררות חובה, אולם הוצעה בה הוראת שעה בלבד, והייתה בה סמכות בשיקול דעת של נשיא בית משפט השלום (בניגוד לחובה בלא שיקול דעת בהצעה הנוכחית). באשר להצעת החוק ההיא – הגם שהייתה הוראת שעה וכללה סמכות בשיקול דעת בלבד – ציין הנשיא גרוניס כי היא "מעוררת קשיים חוקתיים" בפגיעתה בעצמאות מערכת המשפט, בזכות להליך הוגן ובזכות הגישה לערכאות. בנוסף הוא גם הטיל ספק אם תשיג את תכליתה, להקל את העומס בבתי המשפט. רצ"ב עמדתו של הנשיא גרוניס.

אנו סבורים שמן הראוי יהיה שהממשלה תתנגד להצעת החוק.