הרצאה

האם יש מפנה כלכלי ותעסוקתי בחברה החרדית?

| מאת:

בתאריך 13 באוקטובר 2010 קיים המכון הישראלי לדמוקרטיה כנס בנושא חרדים בחברה משתנה - כלכלה, תעסוקה וצבא. לפניכם עיקרי הרצאתו של ד"ר מומי דהן, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ומרצה בכיר בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת כינוס זה.

בשנים האחרונות, מתחיל להסתמן מפנה כלכלי בחברה החרדית. בינתיים, זהו מפנה קל בלבד: שיעור המשתתפים בכוח העבודה עלה במעט אצל גברים חרדים ומעט יותר בקרב נשים חרדיות. אלה הן חדשות טובות אם העלייה הזו בתעסוקת חרדים מבשרת את העתיד לבוא.

במשך ארבעת העשורים האחרונים הדרדר מצבם הכלכלי של החרדים באופן משמעותי ביותר. השילוב של פטור משירות צבאי שמותנה באי עבודה יצר תמריץ להישאר פרק זמן ממושך מדי בישיבה. הרבה מעבר למקובל בחברה החרדית שחיה מחוץ לישראל.

התניית הפטור משירות צבאי באי עבודה חייבה את החרדים לתור אחר מקורות הכנסה. המוסדות לגמילות חסדים והתרומות מחו"ל סיפקו מקור הכנסה לאוכלוסייה החרדית אך זו הייתה רחוקה מלהספיק.

באופן טבעי, נוצר לחץ מלמעלה להשתמש בכוח הפוליטי של המפלגות החרדיות כדי להשיג הטבות כספיות ייחודיות. במקביל, פעל מלמטה התמריץ הכלכלי להגדיל את מספר הילדים כדרך להגדיל את ההכנסה, בעקבות הרפורמה בקצבאות הילדים שהייתה בשנות השבעים.

בתחילת העשור הזה, התמיכות הממשלתיות היוו כמחצית הכנסתה של משפחה חרדית טיפוסית. עד כדי כך הגיעה התלות הכלכלית של החברה החרדית. התגברות התלות הכלכלית יצרה חוסר שיווי משקל כלכלי וחברתי שכן התלות גדלה במקביל להתעצמות העימות בין החרדים למגזר הכללי.

המגזר הכללי הפך פחות ופחות סובלני לשילוב של השתתפות מזערית בצבא, השתתפות מועטה במעגל העבודה יחד עם נטילת תמיכות כספיות בשיעור גבוה. הביטוי לכך היה הקיצוץ הדרמטי בקצבאות הילדים.

הקיצוץ הזה אותת לחרדים כי פיתוח תלות כלכלית באוכלוסייה החילונית לא יכול להיות שיווי משקל יציב. לא ברור עדיין אם המנהיגים החרדים הפנימו את התובנה שאי אפשר לפתח תלות כלכלית באוכלוסייה שמתנגדת לממן תמיכות כספיות לקבוצה שמשתמטת משירות צבאי, משתתפת באופן מוגבל במעגל העבודה ונהנית מתמיכות כספיות. לעומתם, החרדים מן השורה מראים סימנים של שינוי.

 

* הרצאה זו שודרה גם בתוכנית הכלכלית של גלי צה"ל בתאריך 13.10.2011

כנסים

הכנס חרדים בחברה משתנה - כלכלה, תעסוקה וצבא

מאמרים ומחקרים

פורום קיסריה 2010 הקדיש השנה מושב לדיון בסוגיית התעסוקה במגזר החרדי
תמר הרמן, מה בין חרדי עמנואל לאמיש?, 24.6.2010
מומי דהן, גבולות מדינת הרווחה, 17.6.2010
חיים זיכרמן, בין הלב והליבה, 8.6.2010
חיים זיכרמן, חרדים לחרדים, 30.5.2010
יעל כהן, רועי קונפינו ומרדכי קרמניצר, מי צריך לממן את חברת הלומדים, 16.12.2008
קרן מיכאלי וגד ברזילי, השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום: א. החרדים בישראל, 1999

תכניות מחקר

ישראל כמדינת לאום
דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה