שביתה ברשויות המקומיות

פרופ' אבי בן בסט וד"ר מומי דהן: "אם הממשלה רוצה לתת הנחות שתעשה זאת מתקציבה ולא מתקציב הרשויות המקומיות".

פרופ' אבי בן בסט, עמית בכיר במכון לדמוקרטיה החוקר ביחד עם ד"ר מומי דהן את נושא המשבר ברשויות המקומיות, אומר היום על השביתה ברשויות המקומיות כי "הסיבות למשבר ברשויות המקומיות הינן ניהול בעייתי, מבנה פוליטי המקשה על הניהול של הרשות המקומיות ובשל סדרה של הצעות חוק שיפגעו בהכנסות של הרשויות המקומיות. הירידה בהכנסות הרשויות המקומיות תעמיק את המשבר, שרבות מהרשויות נקלעו אליו בעשור האחרון. לדעת בן בסט החלטה של משרד הפנים לקצץ בתשלומי הארנונה לרשויות המקומיות תוביל לכך שרשויות רבות, פרט לגדולות לא יצליחו לעמוד בדבר. "חייבים להבריא את הרשויות הבעייתיות" אומר בן בסט ומוסיף כי "יש לשפר את אחוזי הגבייה ולנקוט במהלכים נוספים, אבל אין זה סביר לצמצם בתקציב. אם הממשלה רוצה לתמוך באוכלוסיות חלשות עליה לממן את התמיכה מתקציב המדינה, או לחילופין לשפות את הרשויות המקומיות על הפגיעה בהכנסותיהן".

במחקרם של בן בסט ודהן הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות, המופיע באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה מציינים השניים כי שורשי המשבר נעוצים בארבעה גורמים עיקריים. שניים מהם הם פנימיים - הפיצול הפוליטי המוגזם, וטיב הניהול של מנהיגי היישובים. טיב הניהול מתבטא בהוצאות מופרזות בשנות בחירות, בסטייה מיעדי התקציב המתוכננים, ובעיקר בשיעורי גביית ארנונה נמוכים מאוד בחלק מהיישובים. בנוסף, יש שני גורמים למשבר שאינם תלויים בניהול הרשויות המקומיות. מקורות ההכנסה של רשויות רבות הם נמוכים מאוד, בעיקר יש לציין את פוטנציאל ההכנסות הירוד מארנונה עסקית ביישובים שהרמה הכלכלית-חברתית בהם נמוכה. אך הגורם המטריד ביותר הוא מדיניות הממשלה עצמה - מענק האיזון שנועד לגשר בין פוטנציאל ההכנסות של רשויות חלשות לבין ההוצאה הנורמטיבית לה זכאים התושבים, קוצץ בשיעור ניכר בשנת 2003. אמנם מענקי האיזון הוגדלו בראשית 2011, אך הם לא חזרו למימדים שרווחו עד 2003. על רקע זה, קיצוץ הכנסות הרשויות המקומיות ביוזמת הממשלה ומספר חברי כנסת, יחמיר עוד יותר את מצבן.