מאמר דעה

האם יש בעיה בגיור הצבאי?

| מאת:

הגיור הצבאי הוא אחד הפרויקטים החשובים בחברה הישראלית. בעשור שעבר התגיירו במהלך שירותם הצבאי כחמשת אלפים חיילים, ועוד היד נטויה. מבחינת הלכתית הגיור הצבאי הוא אחת הדרכים הטובות ביותר להתגייר. העובדה כי רבים מהחיילים, שהם מ"זרע ישראל", מוסרים את נפשם למען עם ישראל היא שיקול הלכתי חשוב מדוע היהדות מחויבת לסייע בגיורם. בזמנו כתב הרב עובדיה יוסף בהתייחסו למצב דומה (היחס לקראים): "בבואם לארץ ישראל הם מתגייסים לצבא ישראל ומגנים עלינו בכל כוחם... ומה יאמרו עלינו שאנו מרחיקים את אלה שמוסרים עצמם בשביל ישראל וכן לא יעשה" (יביע אומר, חלק ח, יב).

זאת ועוד: העובדה שרוב החיילים רווקים מקלה דווקא את האפשרות לגיירם, שכן אין זה גיור לתועלת אישית ("גיור לשם אישות"). יתרה מזאת, בניגוד לכל השמועות אין מדובר ב"סרט נע" או ב"תעשיית גיור" כמו שטוענים גורמים חרדים מסוימים. לצערנו כ-40% מהחיילים שמתחילים את מסלול הגיור אינם מסיימים אותו - נתון המורה כי אלו הבוחרים לעבור את כל התהליך עושים זאת לשם שמים. או במילים אחרות: החיילים המתגיירים הם יהודים לעילא ולעילא ללא כל צל של פקפוק וספק.

אז על מה אפוא המהומה?
לפני כשבוע, במהלך דיון בבג"ץ, התברר כי במעמדו המשפטי של הגיור הצה"לי יש בעיה טכנית פורמלית. בניגוד לכאורה לרוח החוק (ועל כך יש פרשנויות משפטיות שונות), הרב הראשי אמור להיות מעורב יותר במינוי הדיינים ברבנות הצבאית. מדובר בפגם טכני שראשי המערכת - הרב הראשי ושר המשפטים - יכולים וצריכים לפותרו בקלות ובמהירות כמו שנהגו גדולי הדור שקדמו להם - הרב שלמה גורן ז"ל ויבדל לחיים הרב עובדיה יוסף:

לפני כארבעים שנה סערה הארץ בעקבות גיורה של הלן זיידמן. מכיוון שאת הגיור עשה הרב גורן בהיותו הרב הצבאי, ניסו להטיל בו דופי בטענה שהרבנות הצבאית אינה מוסמכת לגייר. בתוך זמן קצר פנה הרב גורן לעמיתו הרב עובדיה יוסף, והלה, מתוקף מעמדו כדיין בבתי הדין האזרחיים, הכשיר את הגיור במהירות. כך נוהגים גדולי הדור כאשר בעיות טכניות נעשות בעיות ציבוריות והלכתיות, וכך יש לנהוג גם עתה.

בכל רגע שעובר אנו עוברים על איסור מהתורה של "הונאת הגר", שכן החיילים שהתגיירו חשים (בצדק) מבוזים ומושפלים. בכל דקה שהרב הראשי הרב שלמה עמאר ושר המשפטים יעקב נאמן אינם פותרים את התקלה הפורמלית הזאת, מפעל הגיור המפואר הזה סופג עוד מכה אנושה שאחר כך יהיה קשה לרפא.

רבותיי שליחי הציבור! אנא התעשתו במהרה והסירו את העננה הזו. בערב יום הכיפורים הרב הראשי אמנם פרסם הודעה המאשרת את גיור החיילים, אך אנו מצפים להודעה דומה וברורה יותר משאר ראשי המערכות. כידוע, יום הכיפורים אינו יכול לכפר על עברות שבן אדם לחברו, אם לא הוקדמה ליום הקדוש בקשת סליחה. יש לכם עוד הזדמנות אחרונה לתקן ולהתנצל. אחר כך חוששני שלא תהיה לכך כפרה. 


נתנאל פישר הוא פעיל בתחום הגיור בישראל וחוקר ב"מכון הישראלי לדמוקרטיה" ובמרכז כ"ץ באוניברסיטת פנסילבניה.

המאמר פורסם באתר NRG בתאריך 12.10.2010

מאמרים

נתנאל פישר, האם לא הגיעה עת ההכרעה?, 17.10.2010

ידידיה שטרן, הונאת הגר כמדיניות רשמית, 21.9.2010

ידידיה שטרן, הסלקטורים של היהדות, 15.9.2010

נתנאל פישר, מי ידאג למתגיירים?, 23.7.2010

ידידיה שטרן, מרות לנטשה - על עתיד הגיור בישראל, 26.5.2010

מחקרים

שחר ליפשיץ, ברית הזוגיות, 2006

יאיר שלג, יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים הלא-יהודים בישראל, 2004

יואב ארציאלי, אמנת גביזון-מדן: עיקרים ועקרונות מסד לאמנה חדשה בין יהודים בענייני דת ומדינה בישראל, 2003

תכניות מחקר

תכנית המחקר דת ומדינה, תרבות ודמוקרטיה