מאמר דעה

יום שבתון בבחירות המקומיות בישראל

| מאת:

תוצאות הבחירות המקומיות האחרונות מאכזבות ומדאיגות במיוחד משום שהן מעידות על דלותה של הדמוקרטיה המקומית ועל המקום השולי שהיא תופסת בציבוריות הישראלית. אולם מסתבר כי יש גם פן חיובי לעניין.

הצבעה

הציבור הישראלי הפגין אפתיות גדולה כלפי מערכת הבחירות המקומיות האחרונה. שיעור נמוך במיוחד של בעלי זכות בחירה טרחו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בעבור מי שעתיד לנהל, להכתיב ולהשפיע על סביבת חייהם הקרובה ביותר. תוצאות הבחירות מאכזבות ומדאיגות במיוחד משום שהן מעידות על דלותה של הדמוקרטיה המקומית ועל המקום השולי שהיא תופסת בציבוריות הישראלית. אולם מסתבר כי יש גם פן חיובי לעניין. כישלונה של מערכת  הבחירות המקומיות הצליח לעורר את משרד הפנים ובית המחוקקים מאדישותם ארוכת השנים לזירה המקומית. אמש החליטה וועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת החוק של שר הפנים גדעון שר המבקשת להנהיג יום שבתון לבחירות המקומיות. לדברי השר ההצעה נולדה מתוך תפיסה המבקשת לקדם השתתפות אזרחית דמוקרטית רחבה ברשויות המקומיות."עקב אחוז ההצבעה הנמוך: הממשלה אישרה שבתון ביום הבחירות המקומיות", יהונתן ליס, הארץ, 22.12.13 בדומה לבחירות לשלטון המרכזי, יום שבתון עשוי להקל על התושבים לממש את זכותם הדמוקרטית, הכרוכה במשאבי זמן לא מבוטלים, ולהשפיע באופן חיובי על שיעור ההשתתפות בבחירות המקומיות. אולם לא פחות חשוב מכך, ההצעה מציבה את הבחירות לרשויות המקומיות במעמד שווה לבחירות לשלטון המרכזי. בכך היא גם מעניקה ביטוי למעמדו הראוי של השלטון המקומי במשטר הדמוקרטי. קוצר היריעה אינו מאפשר לנו לדון בחשיבותו הדמוקרטית והמוסדית של השלטון המקומי. חרף זאת, חשוב להדגיש כי דמוקרטיות רבות בעולם הכירו בחשיבותו הפונדמנטלית של השלטון המקומי להגשמת זכותו של הפרט להשתתפות פעילה בעניינים ציבוריים הנוגעים למרחב חייו באופן הישיר והיעיל ביותר, והעניקו לשלטון המקומי  מעמד חוקתי. בישראל, נעדרת ממשפט השלטון המקומי כל הכרה חוקתית בשלטון המקומי ובמוסדותיו והוא שואב את רוב סמכויותיו מחקיקה מנדטורית ארכאית ובלתי סדורה. הצעת החוק היא צעד נכון, אך בלתי מספק, לביסוס מעמדו של השלטון המקומי בדמוקרטיה הישראלית. הצעת חוק מבורכת נוספת שהונחה על שולחנה של הכנסת ה19  נועדה  לעודד את ייצוגן של הנשים בבחירות לרשויות המקומיות באמצעות קביעת חובה להכללת אישה אחת לפחות בכל רשימה  או סיעה המתמודדת בבחירות לרשות המקומית.הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) תיקון - ייצוג לנשים ברשימות מועמדים, יולי 2013. ההצעה הוגשה  על ידי חברי הכנסת יפעת קריב, עליזה לביא, דב חנין ואחרים. לרשימה או סיעה שלא תעשה כן, יופחת סכום מימון הוצאות הבחירות שהן זכאיות לו לפי חוק בשיעור של 15%. אמנם ההצעה הונחה על שולחן הכנסת טרם מועד פרסום תוצאות הבחירות המקומיות, אולם נדמה כי הייצוג הנשי הדל שהושג בבחירות  יגדיל סיכוייה של ההצעה ויאיץ את תהליכי החקיקה.חשוב להעיר כי הצעה זהה במתכונתה הוגשה על ידי חברי הכנסת חנין זועבי וג'אמל זאחלקה בכנסת ה18. ניתן לצפות כי ההצעות הנדונות תזכינה  לתמיכה רחבה ותצלחנה להגשים את המטרה העומדת ביסוד חקיקתן. יש לקוות כי הן מסמנות תחילתו של תהליך שינוי בתפיסת השלטון המקומי בישראל.