מאמר דעה

גינוי לגילוי הדעת של רבני הערים

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה מגנה את גילוי הדעת של עשרות רבני ערים לפיו חל איסור הלכתי על מכירה והשכרה של דירות למי שאינו יהודי.

המכון הישראלי לדמוקרטיה מגנה בשאט נפש את גילוי הדעת, עליו חתומים עשרות רבני ערים ויישובים, לפיו חל איסור הלכתי חמור על מכירה או השכרה של דירות בארץ ישראל למי שאינו יהודי. לגילוי דעת זה, הנוטף גזענות ומלבה אותה, אין מקום במדינה דמוקרטית. האם נוכל להמשיך ולהיקרא דמוקרטיה כאשר רבני יישובים, שאת משכורתם משלם הציבור, מטיפים בגלוי: "הכניסה לערבים ולזרים אסורה"? לגילוי דעת זה אין מקום במדינה יהודית. האם זוהי המדינה היהודית, אשר מצווה על אהבת הגר? דווקא יהודים, שהיו קורבנות לפשע השנאה החמור בהיסטוריה, חייבים להוקיע גילויי גזענות אלה.