להורדה

מיעוטים במדינה יהודית: היבטים הלכתיים

מחקר מדיניות 80

כרבע מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים. מחקר מדיניות זה בוחן את שאלת מעמדם מנקודת מבט הלכתית. האם על פי מקורות ההלכה אפשר להעניק להם שוויון זכויות מלא כמתחייב במדינה דמוקרטית? מהו מקומה של הזהות הלאומית הייחודית של בני המיעוטים במדינה יהודית?

כרבע מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים. מחקר מדיניות זה בוחן את שאלת מעמדם מנקודת מבט הלכתית. האם על פי מקורות ההלכה אפשר להעניק להם שוויון זכויות מלא כמתחייב במדינה דמוקרטית? מהו מקומה של הזהות הלאומית הייחודית של בני המיעוטים במדינה יהודית?

המחקר מאתר בספרות ההלכה הקלסית שתי גישות להגדרת מעמד הנכרי הגָר בקרב ישראל (המכונה "גר תושב"). גישה אחת מתנה את מתן הזכויות לנכרי בכך שיסכים לקבל עליו היטמעות חלקית בעם ישראל, שמשמעותה ויתור ממשי על זהותו הלאומית הייחודית; גישה שנייה מאפשרת לו לשמר את זהותו הלאומית אך אינה ממסדת את מעמדו בחוק. השינויים בנורמות הבין-לאומיות והקמת מדינת ישראל הציבו לפני חכמי ההלכה בדורנו אתגר חדש הקורא להם לבחון את ההיתכנות ההלכתית של מתן שוויון זכויות אזרחיות מלא לבני מיעוטים בלא שיוותרו על זהותם הלאומית הנפרדת.

המחקר מתאר שישה מודלים הלכתיים שנוקטים חכמי ההלכה בדורנו שנדרשו לאתגר זה. כולם הטמיעו בדרכים שונות את הנורמות הבין-לאומיות התובעות שוויון זכויות לכל אזרחי המדינה בתוך ההלכה. מהלך זה דרש איזון בין הענקת זכויות אזרח מלאות למיעוטים במדינת ישראל לבין שמירה על זהותה היהודית.

תקציר

מבוא
 

פרק ראשון: מקרא, חז"ל וראשונים


הגֵר במקרא - אזרח או תושב?

גר תושב בדברי חז"ל: בין לאומיות לאוניברסליות

1. מיהו גר תושב?
2. שבע מצוות מול תרי"ג מצוות

גר תושב: בין רמב"ם לרמב"ן
1. רמב"ם: גר שהוא תושב - חסיד אומות העולם
2. רמב"ן: תושב שהוא גר - יהודי למחצה
3. זכויות גר תושב: משפט או צדקה?

סיכום ביניים
   

פרק שני: הכתיבה ההלכתית בימינו


מעמדם של לא יהודים במדינת ישראל: שישה מודלים
1. המודל הראשון: גר תושב
2. המודל השני: לא תְחָנֵּם
3. המודל השלישי: חלל הלכתי פורמלי
4. המודל הרביעי: חילול השם
5. המודל החמישי: מפני דרכי שלום
6. המודל השישי: חלל הלכתי ערכי

הזכות להיבחר

1. שלטון בלא שררה
2. ששת המודלים והזכות להיבחר

הזכויות פרט וזכויות לאום

     
סיכום

English Abstract