סקר כלכלי מיוחד

משבר הקורונה: עבודה מהבית

| מאת:

30% מהשכירים וכ–60% מהעצמאים דיווחו כי עובדים מהבית, אף כי מרבית העצמאים ציינו שגם לפני המשבר עבדו לפחות חלקית מהבית. כ–40% מהמשיבים שעובדים מהבית (שכירים ועצמאים) מדווחים שהם מצליחים במידה די רבה עד רבה לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות שביצעו אותה בעבר במקום העבודה

עבודה מהבית, אילוסטרציה | shutterstock

רקע

הסקר נערך בעיצומו של משבר הקורונה, כאשר חלקים נרחבים מהעובדים והעסקים במשק נאלצו, בהנחיית משרד הבריאות, לסגור או לצמצם פעילות. הסקר בוצע במהלך השבוע שלפני חג הפסח, בימים שבין 29.3.20 ועד 2.4.20, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה העובדת בישראל.
את הסקר יזם, גיבש וניתח צוות המרכז לממשל וכלכלה, במכון הישראלי לדמוקרטיה, בסיוע ופיקוח מתודולוגי של צוות מרכז גוטמן למחקרי דעת קהל ומדיניות, כאשר הדגימה בשטח בוצעה באמצעות חברת מדגם.
מטרת הסקר - לספק למקבלי ההחלטות במשק תמונה לגבי מצבם של העצמאים והשכירים במשק, שנאלצו להתמודד עם השבתת המשק.

המדגם

הסקר כולל מדגם מייצג של אוכלוסיית העובדים במשק, וכולל תשובות של 572 שכירים ועוד 188 עצמאיים. נבהיר, כי אוכלוסיית העצמאיים נדגמו מעבר למשקלם באוכלוסייה, כדי לאפשר ניתוח מהימן של מצבם ולכן בכל נתון בו הוצג סך המדגם, שוקללו העצמאים על פי משקלם באוכלוסייה העובדת (14%).

מרבית השכירים בסקר (75%) עובדים במשרה מלאה, והיתר במשרה חלקית.

מרבית העצמאיים (61%) לא מעסיקים עובדים, כ–19% נוספים עובדים כפרילנס, וכ–20% נוספים הם עצמאים או בעלי חברה המעסיק עובדים (למעלה ממחציתם - מעסיקים עד 5 עובדים, ועוד כשליש מעסיקים עד 20 עובדים).
כיום מועסקים במשק כ–3.8 מיליון שכירים, ובנוסף ישנם כחצי מיליון עצמאים ועסקים זעירים המעסיקים עד 5 עובדים.

עבודה מהבית בצל משבר הקורונה - עיקרי הממצאים

30% מהשכירים וכ–60% מהעצמאים דיווחו כי עובדים מהבית, אף כי מרבית העצמאים ציינו שגם לפני המשבר עבדו לפחות חלקית מהבית.
כ–40% מהמשיבים שעובדים מהבית (שכירים ועצמאים) מדווחים שהם מצליחים במידה די רבה עד רבה לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות שביצעו אותה בעבר במקום העבודה.

כיצד "משבר הקורונה" השפיע על אופן עבודתך – עבודה מהבית (% שכירים)

מנין אתה עובד? (% עצמאים, מקרב אלו שענו כי הם עובדים)

השיעור הגבוה של העצמאים והפרילנסרים שעובדים מהבית נובע מכך שרובם (80%) אינם מעסיקים עובדים: כ–60% מהם ציינו כי עובדים מהבית אבל גם לפני המשבר עבדו לפחות חלקית מהבית, רק 14% מהם עובדים מהבית בגלל המשבר, ו–14% משלב עבודה מהבית ומבית העסק. רק 12% מהם עובד מבית העסק.

אפקטיביות העבודה מהבית

42% מהשכירים מצליחים במידה רבה עד די רבה לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעו אותה בעבר במקום העבודה. 28% מצליחים זאת במידה בינונית, ורק 15% במידה מועטה עד מועטה מאוד. 16% ציינו כי אינם יודעים להעריך זאת.
40% מהעצמאים מצליחים במידה רבה עד די רבה לבצע את עבודתך מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעת אותה בעבר במקום העבודה. לעומת 29% במידה בינונית ואחוז דומה שמדווח שמצליח במידה די מעטה עד מעטה מאוד.
באופן כללי, נראה שהסיבה לכך שהעצמאים מדווחים על יעילות פחותה בעבודתם מהבית בהשוואה לשכירים אינה קשורה בהכרח למיקום, אלא יותר למצב המשק: בעוד השכירים שממשיכים לעבוד מהבית, ככל הנראה נהנים" מביקוש לעבודתם מצד המעסיקים, הרי שהעצמאים שעובדים מהבית מתמודדים עם הירידה החדה בפעילות המשקית, ולכן מתקשים יותר. 

נקודה מעניינת שעולה, היא שהשכירים מתקשים יותר מהעצמאים להעריך את מידת האפקטיביות של עבודתם מהבית: 16% מהשכירים השיבו "לא יודע" לעומת רק 2% מהעצמאים. הדבר משקף את הצורך של המעסיקים והשכירים לגבש מערך של מדידת תפוקות ומתודות של עבודה מהבית.

באיזו מידה אתה מצליח לבצע את עבודתך מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעת אותה בעבר במקום העבודה? (מבין אלו שעובדים מהבית)

מהסקר עולה שעובדים ללא ילדים מצליחים לעבוד בצורה יעילה יותר מהבית, בהשוואה לעובדים ללא ילדים: בקרב עובדים ללא ילדים דיווחו 55% על הצלחה במידה רבה עד די רבה, לעומת 35% שדיווחו כך בקרב הורים לילדים. בהתאם גם שיעור המדווחים כי אינם יודעים להעריך את אפקטיביות העבודה מהבית – נמצא כפול בקרב הורים לילידים (16%) בהשוואה לעובדים ללא ילדים (8%).

באיזו מידה אתה מצליח לבצע את עבודתך מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעת אותה בעבר במקום העבודה?

באופן לא מפתיע, ככל שמדובר בהורים לילדים קטנים יותר - שיעור המדווחים על הצלחה לעבוד ביעילות מהבית הולך ויורד: כ-33% מהמשיבים מצליחים בכך עם ילדים עד גיל 6 לעומת כ-40% שמצליחים לעבוד באפקטיביות מהבית, כאשר גילאי הילדים מעל גיל 6 (גילאי ביה"ס).

שיעור המשיבים שמצליחים במידה די רבה עד רבה לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעו אותה בעבר במקום העבודה