חדש

שיטת מינוי השופטים בישראל

רקע השוואתי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 26 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

בשנת 1953 אימצה ישראל שיטה חדשה ופורצת דרך לשעתה למינוי שופטים: מינוי על ידי ועדה לבחירת שופטים שמשלבת נציגים משלוש הרשויות — המבצעת, המחוקקת והשופטת — וכן ממקצוע עריכת הדין. מאז התפשט ההסדר הנהוג בישראל ברחבי העולם ונעשה לדגם שכיח ביותר. דוח זה מתאר את המגמות בעולם בתחום שיטות מינוי שופטים ומסביר שהשיטה הישראלית איננה חריגה כפי שנטען לעיתים בשיח הציבורי.

ממסמך זה עולה כי בראייה ארוכת טווח של המגמות בתחום זה, שיטת מינוי השופטים בישראל לא רק שאינה חריגה בהשוואה בינלאומית, אלא שהיא חלק מהמגמה העולמית של ניסיונות לנטרל את השיקולים הפוליטיים בבחירת שופטים כדי להבטיח שיפוט מקצועי ובלתי תלוי.