מאמר דעה

מה ניתן לעשות לקידום תעסוקת חרדים?

| מאת:

קידום תעסוקה איכותית לחרדים מסמנת תפנית חשובה והיסטורית בתפיסת הפוליטיקאים החרדים להשתלבות החרדים בשוק העבודה. כדי לקדם מטרה זו, על הממשלה לקבוע יעדים לתעסוקת חרדים לעשור הקרוב, שיכללו התייחסות לא רק לעצם התעסוקה אלא גם לרמת ההכנסה.

המאמר פורסם לראשונה בדה מרקר

חזרת המפלגות החרדיות לקואליציה לאחר קרוב לשנתיים במדבר הפוליטי הביאה פרשנים רבים לתת תחזיות קודרות בדבר שילוב חרדים בתעסוקה. אלו נשענו על ביטול התמריצים ליציאה לעבודה ובהם החזרת תקציבי הישיבות, הגדלת קצבאות הילדים, ביטול עבודת הגבר כתנאי לקבלת תמיכה במעונות יום ושאר תופינים המופיעים בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין יהדות התורה וש"ס. אך באותה עת התעלמו הפרשנים משלוש מילים בהסכם הקואליציוני המסמנות מפנה בתפיסת הפוליטיקאים החרדים את תחום תעסוקת חרדים. לראשונה, מופיע בהסכם סעיף הנוגע לתעסוקת חרדים הכולל התחייבות ל"תעסוקה מלאה ואיכותית".

בשנים האחרונות ניכר מאמץ מדינתי רב-מערכתי לקידום תעסוקת חרדים. החלטת ממשלה משנת 2010 מגדירה יעדי תעסוקה לאוכלוסיה החרדית והגשמתם נעשית באמצעות מרכזי הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים ייעודיים למגזר החרדי, מרכזי הכוון ואזורי תעסוקה. אולם יעדים אלו נתקלים בפני שלושה אתגרים עיקריים: (1) חסמי תוכן בהיעדר השכלה כללית (2) חסמי סביבה הנובעים מגודל המשפחה, גיל היציאה לעבודה והקושי לעבוד בסביבה מעורבת (3) חסמי תעסוקה איכותית הקשורים בביקוש מוגבל של מעסיקים וכשל בתחום ההתמקצעות.

כתוצאה מחסמים אלו מרבית המצטרפים החרדים לשוק העבודה בשנים האחרונות עובדים במקצועות בעלי הכנסה נמוכה ואינם יוצאים ממלכודת העוני. אם נוסיף לקדרה זו את משבר האמון החרדי כלפי המדינה כתוצאה ממה שהתקשורת החרדית כינתה כ"ממשלת השמד של לפיד", התמריץ לגברים חרדים ליציאה לעבודה בשנים האחרונות היה מוגבל.

אולם לישיבה באופוזיציה היתה גם היתה השפעה על הפוליטיקאים החרדים. הללו מבינים כיום שגם החזרת קצבאות שונות לא תפתור את המצוקה הכלכלית במגזר החרדי ויש לקדם את אפשרויות התעסוקה לאלו המעוניינים בכך. במקביל גם מתחדדת ההבנה בקרבם כמו גם בקרב אנשי מקצוע במשרדי האוצר והכלכלה שללא כניסתם של חרדים רבים לתחומי תעסוקה שרמת ההכנסה בהם הינה בינונית וגבוהה לא יתחולל מפנה בתחום תעסוקת חרדים.

תעסוקת חרדים ברמת הכנסה בינונית וגבוהה תיטיב עם הממשלה בהגדלת תקבולי המס, תיטיב עם כלל הציבור בחלוקת נטל המס ותגדיל גם את הרווחה הכלכלית למשפחות חרדיות רבות. כדי לקדם מטרה זו על הממשלה לקבוע יעדים לתעסוקת חרדים לעשור הקרוב שיכללו התייחסות לא רק לעצם התעסוקה אלא גם לרמת ההכנסה של העובדים החרדים. יעדים אלו צריכים להיות מלווים בתוכנית עבודה שתכלול הכשרה איכותית לשוק העבודה, עידוד תעסוקה איכותית במרכזי ההכוון וההשמה לחרדים ותמרוץ מעסיקים להעסקת חרדים בתחומים נדרשים במשק. קידומם של יעדים אלו יובילו בהכרח לעלייה בפריון העבודה החרדי וברמת השכר של עובדים חרדים.

אנו נמצאים בצומת חשוב במערכת היחסים בין החרדים למדינת ישראל. קידום תעסוקה איכותית לחרדים יכול לתרום רבות לשגשוגה הכלכלי של מדינת ישראל כמו גם של החברה החרדית. בשל כך, גם תועלתו החברתית איננו מוטל בספק.

מאמר זה הינו תמצית של נייר מדיניות שהוגש בימים אלו למשרדי האוצר והכלכלה ע"י צוות תוכנית "החרדים בישראל" במכון