נקודת מפנה - מתווה לשילוב חרדים במשק ובחברה

בחירות 2021

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 16 עמ’
  • מרכז: תוכנית החברה החרדית בישראל

הבלימה במגמת ההשתלבות של חרדים בשירות הצבאי, באקדמיה ובשוק התעסוקה נובעת בעיקר מהיעדר מאמץ מקיף של המדינה לשילוב חרדים במשק ובחברה ומתמיכה כספית גבוהה באברכים שאינם עובדים. תוכנית מקיפה תוכל להוביל למפנה חיובי בשילוב האוכלוסייה החרדית. הדבר יועיל למשפחות החרדיות וייטיב עם כלל המשק והחברה הישראלית.