להורדה

מדינה, משפט והלכה ג.

דת ומדינה: תפקידה של ההלכה

מחקר מדיניות 48

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 78 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪

בולט בהעדרו עיסוק הלכתי מסודר בשאלות של דת ומדינה. התוצאה מוזרה: ההלכה, למרות שהיא עומדת במוקד החיכוך בין דת ומדינה, נתפסת כבלתי רלבנטית לדיון על הקלת החיכוך. מחקר זה טוען ששתיקת ההלכה בנושאים של דת ומדינה לא רק שאיננה הכרחית, אלא היא גם בלתי ראויה מנקודת ראות דתית.

בולט בהעדרו עיסוק הלכתי מסודר בשאלות של דת ומדינה. חוסר זה מקורו בהשקפה הרווחת שההלכה היא מערכת משפט קבועה ובלתי משתנה וממילא אין היא יכולה לייצר פתרונות חדשים למציאות חדשה ולאתגר שמציבה הקמתה של מדינה יהודית בפני ההלכה. התוצאה מוזרה: ההלכה, למרות שהיא עומדת במוקד החיכוך בין דת ומדינה, נתפסת כבלתי רלבנטית לדיון על הקלת החיכוך.

נייר עמדה זה טוען ששתיקת ההלכה בנושאים של דת ומדינה לא רק שאיננה הכרחית, אלא היא גם בלתי ראויה מנקודת ראות דתית.

ההלכה כ"תורת חיים" פועלת תמיד מתוך ההיסטוריה וכתגובה למציאות המתחלפת. בדורנו, נדרשת התייחסות הלכתית בלתי שמרנית לשלוש תופעות מרכזיות: הקמתה של מדינה יהודית, תופעת החילוניות הנורמטיבית, ואובדן הדומיננטיות של משפט ההלכה בתוך הציבור היהודי. מתוך הדיון בתופעות האמורות אמורה לצמוח תשובה הלכתית לשאלות המרכזיות של דת ומדינה.

עיקרו של נייר העמדה הוא בהצעה של ארבעה סוגים של אסטרטגיות פעולה פנים הלכתיות להתחדשות הלכתית אורתודוקסית. אסטרטגיות אלו ישמשו תחליף לצחיחות המחשבתית והפאסיביות המשפטית של התגובה ההלכתית בדורנו בסוגיות של דת ומדינה. כל אחת מהאסטרטגיות מציבה אתגר ומעוררת קשיים עבור פוסקי ההלכה, אולם רק אפשרות אחת גרועה מהן: המשך השתיקה ההלכתית בסוגיות של דת ומדינה והתבצרות מאחורי הכלל המנוון "חדש אסור מהתורה".

פרק ראשון: שתיקת ההלכה

פרק שני: על השמרנות ההלכתית

פרק שלישי: המציאות החדשה
א. אבדן הדומיננטיות של משפט ההלכה
ב. מדינת ישראל
ג. חילוניות
ד. בחזרה ל"דת ומדינה"

פרק רביעי: על האפשרות של הסתגלות הלכתית
א.  באין מקדש
ב.  נוכח הפזורה

פרק חמישי: פתחים להתחדשות הלכתית
א. שתיקה מכוונת: היעדר שפיטות הלכתית
       1. היעדר שפיטות עקרונית
       2. היעדר שפיטות מוסדית
       3. קשיים
ב. יצירת מכנה משותף: הכרה הלכתית במדינה ובתוצריה
       1. טיעון עובדתי-היסטורי
       2. טיעון עיוני-רעיוני
       3. הקשיים
ג. אקטיביזם שיפוטי
       1. פרשנות הקטגוריה ההלכתית
       2. קביעת הקטגוריה ההלכתית
ד. אלטרנטיבה מוסדית
       1. ניסיון העבר
       2. מבט לעתיד

פרק שישי: סיכום

English Summary