להורדה

מדינה, משפט והלכה א.

מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית

מחקר מדיניות 22

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 72 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪

לציבור הדתי קשה להישען על מערכת המשפט החילונית, ואילו אצל החילונים מתקיים בדרך כלל דימוי פשטני של עולם ההלכה. המחקר שלפנינו מציג תמונה שממנה יכולים חילונים ודתיים כאחד לשאוב עידוד.

כיצד אפשר לגשר על הפער שבין המשפט להלכה? מתח מתמיד מתקיים בין שני הגורמים הללו העומדים ביסוד הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לציבור הדתי קשה להישען על מערכת המשפט החילונית, ואילו אצל החילונים מתקיים בדרך כלל דימוי פשטני של עולם ההלכה. המחקר שלפנינו מציג תמונה שממנה יכולים חילונים ודתיים כאחד לשאוב עידוד: המחבר מראה כיצד מגלה ההלכה רגישות לצורכי החיים ומכירה למעשה באחריותה להתאים את עצמה למציאות המשתנה. על ידי שזירתה של חכמת ההלכה במציאות החיים המודרניים והתאמתה לרוח הזמן הופכים דין התורה ודין השלטון למסלולים המשלימים זה את זה לטובת הכלל.

קיים גם באנגלית.

פרק ראשון: הקדמה

פרק שני: הטיעון
דין תורה ודין שלטון כמסלולים משלימים
המטרה
הטכניקה

פרק שלישי: תיאור התופעה
בין עובדה לנורמה
על שניות מוסדית בהלכה
מלך וזקנים - תקופת המקרא
נשיא וראש גולה - תקופת המשנה והתלמוד
ראש הגולה - תקופת הגאונים
אורגנים קהילתיים - תקופת הראשונים והאחרונים

פרק רביעי: התמונה הכוללת

פרק חמישי: סיכום

הערות