אמצעים חריגים למאבק בטרור

מעצר מנהלי, הריסת בתים, גירוש ותיחום מגורים

ספר זה דן בשלושה מן האמצעים המנהליים שהמדינה מפעילה במסגרת מאבקה בטרור. לשימוש באמצעים הללו שלוש שאלות משותפות: שאלת המידתיות בפגיעה בזכויות אדם יסודיות; שאלת העונש לעומת המניעה; שאלת ההליך ההוגן.

האם מותר למדינה להחזיק אדם במעצר בלי שנטען כי עבר עברה אך ורק משום שהוא נחשב מסוכן לביטחון המדינה? ומה באשר להריסת ביתו של מחבל מתאבד אשר לא הוכח כי משפחתו שיתפה עמו פעולה? והאם רשאית המדינה לגרש אנשים מאזור יהודה ושומרון אל מחוץ לגבולותיה?

ספר זה דן בשלושה מן האמצעים המנהליים שהמדינה מפעילה במסגרת מאבקה בטרור. לשימוש באמצעים הללו שלוש שאלות משותפות: שאלת המידתיות בפגיעה בזכויות אדם יסודיות עקב הפעלת אמצעי חריג; שאלת העונש לעומת המניעה; שאלת ההליך ההוגן, ובכללה השימוש בראיות חסויות או בראיות שאינן קבילות בהליך משפטי רגיל. שלושת המחברים בוחנים את ההצדקה לקיומם של האמצעים האלה אגב השוואת הדין הישראלי לדין הבין-לאומי. המלצותיהם מנסות להשיג איזון נכון יותר מזה הקיים היום בין אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ובין שיקולי הביטחון שלה, אגב הקפדה על כך שלא תיפגע הצלחתו של המאבק הלגיטימי בטרור.

מבוא

תקצירים
מעצר מנהלי במדינה יהודית ודמוקרטית - עיון מחדש
הריסת בתים - אמצעי לגיטימי למלחמה בטרור או ענישה קולקטיבית?
על גירוש ותיחום מגורים

מעצר מנהלי במדינה יהודית ודמוקרטית - עיון מחדש (אלעד גיל)

מבוא
פרק ראשון - הגדרה

א. מטרות המעצר
ב. בעל הסמכות
ג. משך המעצר

פרק שני - חוק סמכויות שעת חירום: הצגת התשתית הנורמטיבית
א. הרקע ההיסטורי לחקיקת חוק המעצרים
ב. הוראות חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)
ג. סקירה השוואתית: מעצר מנהלי בשטחי יהודה ושומרון
ד. "אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום"...

פרק שלישי - הדין הבין-לאומי והמשפט המשווה
א. הדין הבין-לאומי
ב. המאבק בטרור הבין-לאומי בדין המקומי: רקע
ג. בריטניה
ד. ארצות הברית
ה. סקירה השוואתית במדינות נוספות
ו. ראיות חסויות בבתי דין פליליים בין-לאומיים

פרק רביעי - סיכום ביניים
א. המתח בין המעצר המנהלי ובין שלטון החוק
ב. מידתיות
ג. ההשלכות של ביטול חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)

פרק חמישי - מסקנות
א. הימנעות מהארכה אוטומטית של ההכרזה על שעת חירום
ב. עיגון בחוק של כלים משפטיים נוספים
ג. שינויים ותוספות בהסדר החוק
ד. שינויים בדיני הראיות: שמירה על הזכות להליך הוגן

סוף דבר

מעצר מנהלי - הזמנה לבחינה מחדש (מרדכי קרמניצר)

נספח - הצעת חוק סמכויות שעת חירום (הגנה על ביטחון המדינה והציבור)
פרק א: אמצעים להגנה על ביטחון המדינה והציבור
פרק ב: ביצוע
פרק ג: ביקורת שיפוטית
פרק ד: הוראות נוספות

הריסת בתים - אמצעי לגיטימי למלחמה בטרור או ענישה קולקטיבית? (יוגב תובל)

פרק ראשון - רקע היסטורי
א. פרקטיקת הריסת הבתים של ישראל
ב. השיקולים למדיניות הריסת הבתים והטעמים להקפאתה בשנת 2005
ג. הבסיס המשפטי להריסת בתים ולאטימתם
ד. הבעייתיות באמצעי הריסת בתים
ה. העמדה הישראלית בנוגע לחוקיות הריסת בתים
ו. ביקורת שיפוטית על הריסת בתים
ז. התבססות הדוקטרינה המשפטית של הריסת בתים
ח. ניסיונות בית המשפט להתמודד עם טענות מהותיות נגד הריסת בתים
ט. הטלת מגבלות על הריסת בתים על ידי בית המשפט העליון
י. בחזרה לעתיד: חזרה לשגרת הריסת הבתים

פרק שני - דיון וביקורת
א. האמנם דין מקומי גובר על הוראות מהותיות של המשפט הבין-לאומי ההומניטרי?
ב. ענישה קולקטיבית
ג. האם נחיצות צבאית יכולה להצדיק שימוש בהריסת בתים לצרכי הרתעה?
ד. האם הפגיעה בזכות להליך הוגן העולה מפרקטיקת הריסת הבתים של ישראל היא חוקית?
ה. הפרת המשפט הבין-לאומי העולה מנקיטת האמצעי של הריסת בתים
ו. הפרת הדין הישראלי

סיכום

על גירוש ותיחום מגורים (ענבר לוי)

פרק ראשון - המדיניות הקודמת: גירוש לחו"ל
פרק שני - המדיניות החדשה: צו תיחום מגורים/גירוש לעזה
פרק שלישי - מבט ביקורתי
א. היעדר גבוולת ברורים
ב. על שיקולי ביטחון ומציאות
ג. מניעה והרתעה או ענישה?
ד. הסדרת תנאי מחיה
ה. צו תיחום מגורים נגד יהודים
ו. גירוש בלתי פורמלי: איסור על איחוד משפחות
פרק רביעי - סיכום ומבט לעתיד