להורדה

100 הימים הראשונים

מחקר מדיניות 14

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 71 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

הימים הראשונים לכינונה של ממשלה נחשבים "מאה ימי חסד". הניסיון מלמד שנושאים שאינם מקודמים בתקופה זו לא יגיעו לידי מימוש בכל תקופת כהונתה של הממשלה. מחקר זה מציע לכל ממשלה שתיבחר לנצל את חודשי כהונתה הראשונים לטובת קידומן של רפורמות הנוגעות למעמדה של הכנסת, לתהליך התקצוב הלאומי, לדפוסי קבלת ההחלטות בממשלה, לשלטון המקומי, לשידור הציבורי ועוד. 

100 הימים הראשונים לכינונה של ממשלה נחשבים "מאה ימי חסד". הניסיון מלמד שנושאים שאינם מקודמים בתקופה זו לא יגיעו לידי מימוש בכל תקופת כהונתה של הממשלה. לכן נייר העמדה שלפנינו מציע לכל ממשלה שתיבחר לנצל את חודשי כהונתה הראשונים לטובת קידומן של רפורמות הנוגעות למעמדה של הכנסת, לתהליך התקצוב הלאומי, לדפוסי קבלת ההחלטות בממשלה, לשלטון המקומי, לשידור הציבורי ועוד. המחבר מביא שורה של המלצות ליישום רפורמות אלה - מקצתן דחופות ביותר, והמלצה מרכזית אחת: לנצל את 100 ימי החסד הראשונים לכינונה של הממשלה - תהיה אשר תהיה - לצורך קידומן של רפורמות ותהליכים גדולים.

פתח דבר: ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

הקדמה

מבוא

פרק ראשון: דפוסי קבלת החלטות בממשלה

פרק שני: רפורמה בתהליך התקצוב הלאומי

פרק שלישי: מעבר שלטוני - חילופי ממשל בישראל

פרק רביעי: עקרונות המשמעת בשירות הציבורי

פרק חמישי: חיזוק מעמדה של הכנסת - רפורמה במבנה ותהליך התקציב

פרק שישי: חוק ההסדרים - שינוי ושיפור מתכונת הדיונים

פרק שביעי: חיזוק מעמדה של הכנסת - רפורמה בוועדות הפרלמנטריות

פרק שמיני: רפורמה בשלטון המקומי

פרק תשיעי: השידור הציבורי בישראל