להורדה

פרק דמוקרטי: הצעה למצעי המפלגות

המלצות למקבלי החלטות - בחירות 2015

"המצע הדמוקרטי" הוא הצעה שלנו עבור כל המפלגות, לפרק ה"דמוקרטיה" במצען. אנו מציעים למפלגות המחוייבות לרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית תפיסה שלמה ומלאה של דברים קונקרטיים שניתן לעשות בנושא. 

"המצע הדמוקרטי" הוא הצעה שלנו עבור כל המפלגות, לפרק ה"דמוקרטיה" במצען. אנו מציעים למפלגות המחוייבות לרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית תפיסה שלמה ומלאה של דברים קונקרטיים שניתן לעשות בנושא. 

הורידו את החוברת המלאה